Чому Біткоїн є найкращим захистом від інфляції

Чому Біткоїн є найкращим захистом від інфляції

Основа динамічної економіки – високий обсяг заощаджень та інвестицій у приватному секторі. Проте фіатна система не дозволяє досягти бажаного балансу через систематичне знецінення заощаджень та примусовий перерозподіл ресурсів. Біткоїн розв’язує ці проблеми й створює дефляційну економічну систему.

Проблема інфляції

Інфляція зазвичай асоціюється зі зростанням цін. Вона зменшує купівельну спроможність грошей, а також робить заощадження та інвестиції менш привабливими у порівнянні зі споживанням. Проте держава та центральний банк зацікавлені в інфляції. Для них це джерело додаткового доходу та контролю за розвитком різних секторів економіки. Помірна інфляція для більшості центробанків навіть є метою.

Наприклад, Федеральна резервна система США (ФРС) декларує темп інфляції на рівні 2% як довгострокову регулятивну мету. Окрім того, фактичні темпи знецінення грошей майже завжди виявляються більшими за цільові чи прогнозні. Головна причина – значне зростання грошової маси, особливо в контексті різноманітних програм з державного стимулювання економіки. Наприклад, загальний рівень додаткових державних витрат під час пандемії COVID-19 лише в США склав близько $1 трлн. Не дивно, що Індекс споживчих цін у багатьох розвинутих країнах знаходиться на рівні 40-річних максимумів (9,1% річних у США).

Ситуація з інфляцією в Україні та країнах СНД є навіть більш проблематичною. Менш ефективна система противаг і контролю, а також серйозні зовнішні шоки (включаючи збройну агресію інших країн).

Темпи інфляції в Україні (відсотків на рік): 2012-2022. Джерело інформації: Trading Economics.
Темпи інфляції в Україні (відсотків на рік): 2012-2022. Джерело інформації: Trading Economics.

Як бачимо, темпи інфляції в Україні за останні 10 років знов перевищили 20%, що підпадає під визначення галопуючої інфляції, яка є особливо небезпечною для економіки. Така динаміка зростання означає, що ціни можуть подвоїтися приблизно за 3,5 роки. Фіатна система не може запропонувати жодного ефективного розв'язання цієї проблеми, тому що потенційний обсяг грошової маси фактично є необмеженим.

Інша проблема, що виникає в цьому контексті – це примусовий перерозподіл ресурсів, тому що різні групи населення та економічні агенти отримують доступ до щойно емітованих грошей в різні періоди. Отже, перші реципієнти отримують перевагу коштом пізніх отримувачів. Як результат – зростання неефективності та загострення конфліктів між різними соціально-економічними групами.

Як Біткоїн розв’язує цю проблему

Як зазначає колишній CEO MicroStartegy Майкл Сейлор:

«Якщо ви почуваєтесь пограбованим інфляцією, Біткоїн поверне вам ваші гроші».

Біткоїн розв’язує проблему інфляції та її основних негативних ефектів як на фундаментальному, так і технологічному рівнях.

По-перше, Біткоїн фокусується на самому джерелі проблеми, що полягає в концентрації монетарної влади в одного суб’єкта (центробанку). Натомість децентралізована система зростання загальної кількості BTC в обігу не залежить від жодних політичних чи централізованих рішень.

По-друге, практика доводить, що попри будь-які рекомендації або навіть тимчасові заборони, держава завжди знаходить механізми для збільшення емісії фіатних грошей. Зважаючи ще й на те, що зростання грошової маси завжди передує зростанню цін (яке відбувається з певним запізненням – лагом), то антиінфляційні методи виявляються вкрай неефективними, зазвичай призводячи до рецесії. Натомість Біткоїн використовує алгоритм, який визначає гранично припустимий обсяг коїнів, що за жодної умови не може перевищити 21 млн (на сьогодні вже добуто понад 19 млн).

По-третє, Біткоїн дозволяє всім економічним агентам сформувати раціональні очікування щодо ймовірних змін в обсязі монетарної бази в економіці. На відміну від фіатної системи, коли навіть експерти та офіційні представники центробанку не можуть вірно передбачити обсяг грошової маси в довгостроковому періоді. Біткоїн дозволяє всім власникам (та навіть тим людям, які досі не мають BTC) сформувати раціональні очікування, оскільки новий блок добувається приблизно кожні 10 хвилин, а раз на 4 роки відбувається халвінг і винагорода майнерам зменшується вдвічі.

Динаміка щоденного випуску BTC та його ринкова капіталізація. Джерело інформації: MacroMicro
Динаміка щоденного випуску BTC та його ринкова капіталізація. Джерело інформації: MacroMicro

Біткоїн-стандарт та рівень цін

Коли біткоїн завоює статус глобальних грошей, які домінуватимуть у переважній більшості розрахунків, світова економіка буде функціонувати в умовах дефляції, а не інфляції. Це означатиме, що загальний рівень цін в економіці зменшуватиметься, а не зростатиме.

Хоча це є вкрай дивним для сучасних людей, саме за таких умов відбувалося стрімке економічне зростання й технологічний прогрес другої половини XIX століття. Головною перевагою такої системи стане створення додаткових стимулів до заощаджень та інвестицій, тому що капітал буде надійно захищений від знецінення за допомогою Біткоїна.

Навіть досить коротка (на цей час) історія Біткоїна вже дозволяє зрозуміти загальну динаміку цін, яку можна очікувати в майбутньому. Проаналізуємо кілька товарів для більшої ілюстративності.

Таблиця витрат

Таким чином, купівельна спроможність біткоїна буде надалі лише зростати (хоча короткострокові коливання залишатимуться). Якщо у когось є певні сумніви щодо спроможності біткоїна ефективно проводити невеликі транзакції за стрімкої дефляції, їм слід згадати, що 1 BTC складається зі 100 млн сатоші, а Lightning Network дозволяє досягти ще більшої масштабованості.

Проте головна перевага Біткоїна – це відокремлення держави від процесу створення та регулювання грошей. Дана стратегія дозволить скористатися основними перевагами вільного ринку грошей, який пропагував Фрідріх Гаєк та інші представники Австрійської школи економіки.

Wallet of Satoshi: історія одного з перших Lightning-гаманців Wallet of Satoshi: історія одного з перших Lightning-гаманців Wallet of Satoshi – один із перших Lightning-гаманців, який здобув популярність завдяки своїй простоті. Володимир Гришенко 05 грудня 2023
Біткоїн-інвестиції Сальвадора виправдалися Біткоїн-інвестиції Сальвадора виправдалися Країна почала купувати біткоїни, щойно визнала їх законним платіжним засобом. Володимир Гришенко 04 грудня 2023
Як Латинська Америка стає Біткоїн-регіоном Як Латинська Америка стає Біткоїн-регіоном Останнім часом Латинська Америка стає лідером з впровадження Біткоїна, зокрема в контексті регулювання. Але чи стане цей регіон повноцінним центром майнінгу, Біткоїн-інфраструктури та гіпербіткоїнізації? Дмитро Харьков 04 грудня 2023