Біткоїн-ринок у Молдові: які перспективи?

Біткоїн-ринок у Молдові: які перспективи?

Молдова має вигідне географічне розташування та значний потенціал для розвитку Біткоїн-індустрії. Проте неефективна регуляторна політика та відсутність балансу між приватними та державними інтересами становлять серйозні загрози для країни.

Проблеми з енергетикою та позиція регуляторів

Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index наочно демонструє незадовільний стан розвитку майнінгу в країні: частка Молдови у цій індустрії майже нульова.

Частка хешрейту Молдови у глобальному видобутку BTC
Частка хешрейту Молдови у глобальному видобутку BTC

Якщо точніше, то частка хешрейту Молдови є меншою за 0,005%, і через округлення індекс свідчить про абсолютну нерозвиненість майнінгу в країні. Для порівняння: сусіди Молдови мають хоч і не рекордні, але значно кращі показники: Україна – 0,15%, а Румунія – 0,09%. Варто, звичайно, зважати на порівняно невелике населення Молдови (2,6 млн людей) та невисокий рівень економічного зростання (129 місце у світі за рівнем ВВП). Але успіх Грузії, чия частка хешрейту складає 0,23%, з населенням лише на 1 млн більше свідчить про додаткові проблеми у Біткоїн-індустрії Молдови.

Наразі Молдова не може задовольнити власні потреби в електроенергії. Через це вона змушена імпортувати значні обсяги з України та інших країн. Відбуваються заходи щодо інтеграції енергосистеми Молдови у загальноєвропейську. Проте більш розвинений майнінг міг би сприяти раціональному використанню енергоресурсів та технологічним інноваціям у цій галузі.

Щодо Біткоїн-регулювання в країні, то Національний банк Молдови займає вкрай непродуктивну позицію. Відповідно до офіційних заяв регулятора, біткоїн не має реального забезпечення, і через це він не може бути визнаний законним платіжним засобом. Національний банк підкреслює лише ризики цифрових активів, що пов’язані з волатильністю, та ігнорує значні переваги біткоїна для приватних та інституційних інвесторів. До того ж терміни «віртуальна валюта» та «віртуальний актив» не визначені та вживаються як абсолютні синоніми. Таким чином на сьогодні обіг біткоїна та цифрових валют у країні досі не врегульовано.

Національний банк Молдови. Джерело: Central Banking.
Національний банк Молдови. Джерело: Central Banking.

Попри те, що Податковий кодекс Молдови не містить жодних зобов’язань щодо власників біткоїна, Державна податкова служба стверджує, що громадяни зобов’язані декларувати всі отримані доходи. Біткоїн може бути капітальним активом, та держава застосовує податок у розмірі 12%. Відбуваються також консультації про впровадження додаткових податків на майнерів, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

Загалом підхід державних установ залишається сфокусованим виключно на максимізації фіскального тиску на власників BTC та бізнес з Біткоїн- та блокчейн-індустрії. Такий підхід не сприяє створенню задовільних умов для розвитку сучасної технологічної інфраструктури та залученню іноземних інвестицій. Щобільше, власники цифрових активів отримують додаткові стимули щодо зміни своєї юрисдикції та проведення операцій та здійснення підприємницької діяльності в інших країнах.

Альтернативний підхід

Стає очевидним, що теперішня політика уряду Молдови створює додаткові проблеми для національної економіки. Наразі країна досі не відновилася від наслідків COVID-кризи, тому її економіка перебуває в стагнації. За таких умов відставання від розвинених країн не зменшується, та основні структурні проблеми не вирішуються.

Квартальні темпи зростання економіки Молдови. Джерело: Trading Economics
Квартальні темпи зростання економіки Молдови. Джерело: Trading Economics

Проте дослідники Марк Пілкінгтон, Родіка Круду та Лі Гібсон Грант стверджують, що блокчейн та Біткоїн можуть стати головними драйверами економіки Молдови. Вони зазначають:

«Трансформаційна потужність технології блокчейну та Біткоїна можуть сприяти притоку капіталу до країни, а також подоланню корупційних практик».

Іноземні інвестиції можуть зрости з огляду на значний потенціал Молдови щодо розвитку Біткоїн-інфраструктури та інтеграції у глобальну соціально-економічну систему. Прогрес у цьому напрямі особливо важливий з огляду на те, що Молдова, як і Україна, надає пріоритет інтеграції з ЄС. Досвід України, яка адаптує своє законодавство про цифрові активи до норм ЄС, може бути вкрай доречним у цьому контексті.

Рекомендації

Наступні рекомендації можуть дозволити Молдові реалізувати її потенціал у Біткоїн-сфері.

1. Уряд має відійти від фіскального підходу, що призводить до податкового тиску без жодних гарантій від держави. Операції з біткоїном та цифровими активами мають отримати належний правовий захист та чітке визначення.

2. Молдова має врегулювати статус майнінгу та створити умови для залучення іноземних інвестицій. Досвід інших країн показує, що майнінг здатен позитивно вплинути на ефективність національної енергомережі. Зокрема гідроенергія та інші відновлювальні джерела можуть становити максимальний інтерес у цьому контексті.

3. Консультування з європейськими та українськими партнерами можуть допомогти з встановленням пріоритетів та усунення чинних розбіжностей. Наприклад, біткоїн зараз вважається капітальним активом лише у контексті оподаткування.

4. Розвиток інших елементів Біткоїн-інфраструктури. Вигідне географічне розташування та глобальна інтеграція можуть дозволити створити Біткоїн-хаби та залучати іноземні інновації, що сприятимуть економічному зростанню та технологічному розвитку.

Висновки

Молдова значно відстає від своїх сусідів у розвитку Біткоїн-екосистеми. Головна проблема полягає у невідповідності національного регулювання міжнародним стандартам. З цієї причини майнінг та Біткоїн-інфраструктура залишаються нерозвиненими. Проте термінові та систематичні реформи у цій галузі можуть дозволити досягти суттєвого прогресу в наступні роки та сприяти економічному зростанню.

Біткоїн проти диктатури Біткоїн проти диктатури Навіть у XXI столітті у світі існують авторитарні та тоталітарні режими, що становлять небезпеку не лише для своїх громадян, а й для жителів інших країн. Проте з появою Біткоїна з’являється можливість протистояти їхньому шкідливому впливу, принаймні у фінансовій сфері. Дмитро Харьков 12 квітня 2024
Найвідоміші Біткоїн-наставники Найвідоміші Біткоїн-наставники Наставники у Біткоїн-спільноті – це люди, яку виконують важливу просвітницьку роль та допомагають іншим зрозуміти, що таке Біткоїн та як він може покращити їхнє життя. Володимир Гришенко 11 квітня 2024
Інвестиційні продукти на основі біткоїна Інвестиційні продукти на основі біткоїна Традиційні інвестори все більше цікавляться біткоїном. Відтак з’являються нові інструменти для трейдерів та інших учасників ринку, які бажають заробити на цінових коливаннях активу. Дмитро Харьков 10 квітня 2024