Що таке гроші?

Що таке гроші?

Гроші мають вирішальне значення для регулювання нашого життя та економіки. Цей гайд важливий для розуміння грошей та їхньої ролі в сучасній економічній системі.

Вступ

Гроші – це те, що більшість з нас сприймає як належне, оскільки ми використовуємо їх щодня для купівлі товарів та послуг. Ми постійно здійснюємо операції з грошима, думаємо у грошовому еквіваленті та прагнемо заробити більше. Однак мало хто дійсно розуміє, що таке гроші, і навіть ті, хто розуміє, часто сприймають їх зовсім по-різному.

Дехто каже, що гроші – це форма енергії, яку можна трансформувати та обмінювати. Інші бачать у них технологічний інструмент, що полегшує торгівлю та комерцію. Треті стверджують, що гроші – це соціальний конструкт, сформований та регульований культурними нормами та цінностями. Всі ці погляди загалом правильні, оскільки поняття грошей набагато глибше, ніж вважається.

Наш погляд на гроші формує те, як ми їх використовуємо. Гроші приймають різні форми, у тому числі фізичного платіжного засобу, дорогоцінних металів, банківських депозитів, кредитів і останнім часом біткоїна. Найбільш визнаною формою грошей сьогодні є фізичний платіжний засіб, у тому числі монети та паперові банкноти, які розподіляються урядом.

То що таке гроші?

Гроші – це, перш за все, засіб укладання угод, придбання товарів та послуг. Цю функцію зазвичай називають засобом обміну. Це товар, який ви купуєте не заради нього самого, а як засіб для придбання іншого товару.

 • Гроші – це ринковий товар, який ви купуєте, щоб купувати інші товари. Для цього ринок (продавці) має прийняти його як засіб обміну.
 • Гроші не є товаром споживання, товаром, який безпосередньо задовольняє бажання та потреби споживачів. (Наприклад, як сорочка, пара взуття, хліб, кола тощо)
 • Гроші не є капітальним товаром, тобто фізичними активами, які організація використовує для виробництва продуктів та послуг, які пізніше використовуватимуть споживачі, наприклад, машини, інструменти, транспортні засоби, будівлі тощо.

Те, як ми концептуалізуємо та розуміємо гроші, змінювалося з часом, і з'явилися різні школи думки щодо їхньої природи та функцій.

Карл Маркс вважав, що гроші є продуктом сировинної економіки, де джерело та природа грошей ґрунтуються на трудовій теорії вартості, а Карл Менгер, засновник австрійської економічної школи, визначав гроші як відносну здатність товарів продаватися на даному ринку в певний час і за певною ціною – «продаваність» товару. Найбільш продаваний товар – це товар, вибраний для непрямої торгівлі на основі найменшої швидкості зниження граничної корисності.

Прихильники австрійської школи сказали б, що грошова маса є надзвичайно довговічною щодо поточного виробництва – як це було за золотого стандарту. Інша точка зору полягає в тому, що гроші визначаються екзогенно державною владою – позиція, якої часто дотримуються багато сучасних економістів, зрощених значною мірою у кейнсіанській парадигмі. У недавній історії вибір був між золотом і державою.

Світова економіка зазнала значних змін після того, як у 1971 році припинився останній швидкоплинний зв'язок грошей із золотом. Стандарт фіатних грошей дозволив центральним банкам вільно друкувати гроші, що призвело до інфляції та девальвації валюти. Цифрові гроші відкрили нові можливості для розширення глобальної торгівлі та інвестицій, посиливши конкуренцію та економічну невизначеність. Перехід до «вільних грошей» приніс безліч переваг та недоліків, які формують сьогоднішній економічний ландшафт.

Для чого нам гроші?

Гроші необхідні суспільству, яке хоче торгувати, оскільки вони полегшують обмін та дозволяють нам задовольняти наші базові потреби для виживання – такі як дах, їжа та одяг – і дозволяють нам жити в рамках певних стандартів безпеки.

Без грошей люди, як і раніше, використовували б бартер або вели записи кредитів та боргів. Бартер добре працює, коли потреби та запаси двох сторін збігаються, оскільки вони можуть просто обмінюватися цими предметами безпосередньо без будь-якого грошового засобу. Це називається збігом бажань чи подвійним збігом бажань.

Що таке гроші?

Відразу стає очевидним, що бартерна економіка обмежує можливість торгівлі, оскільки вимагає від людей наявності товарів, які вони готові обміняти. Вони також повинні знайти інших людей, яким потрібні їхні товари, і, зрештою, люди повинні захотіти придбати товари, якими вони володіють. Збіг бажань не підтримує масштабовану грошову систему.

Що таке гроші?

Рішення для суспільства – чи ринку – полягає в тому, щоб домовитися про ефективний товар, який дозволить обмінюватися продуктами та послугами між усіма учасниками ринку. Гроші усувають необхідність знайти конкретну людину для бартеру, водночас пропонуючи ринок для обміну ваших товарів або послуг на звичайний засіб обміну. Ви будете використовувати цей засіб, щоб купувати те, що вам потрібно, в інших, які також приймають це як гроші.

Що таке гроші?

Надаючи опціональність, гроші є найкращим природним механізмом для заощаджень на майбутнє. Це дозволяє економіці процвітати внаслідок збільшення торгівлі та комерції; сучасні економіки просто не могли б існувати без грошей.

Маючи обмежений доступ до грошей, наші свободи та час обмежені, оскільки ми змушені проводити більшу частину свого часу працюючи, щоб отримати гроші, необхідні для задоволення основних потреб. Доступ до більшої кількості грошей розширює можливості, оскільки дозволяє нам приймати більш обґрунтовані рішення про кількість робочих годин, а також про товари та послуги, які ми споживаємо – про район, у якому ми живемо, про машину, яку ми водимо, про ресторани, в яких ми їмо, і навіть медичне обслуговування, яке ми вибираємо.

Це також означає кращі можливості для наших дітей, оскільки батьки можуть дати їм кращу їжу, кращу освіту та мають спосіб передати своє багатство – за умови, що гроші можуть зберігати свою цінність у часі, що є однією із трьох загальновизнаних функцій грошей.

Функції грошей

Протягом багатьох років гроші набували різних форм: від золота і срібла до скляних намистин в Африці або вампуму, який використовується корінними американцями. Що залишалося незмінним на всіх континентах і протягом всієї історії, так це те, що гроші повинні виконувати такі три функції: бути засобом обміну, розрахунковою одиницею та засобом заощадження.

1. Засіб обміну. Гроші є засобом обміну, коли вони дозволяють людям легко торгувати товарами та послугами, не вдаючись до бартеру. Це спрощує транзакції та робить торгівлю більш ефективною.

Як посередник між продуктами чи послугами, якими люди хочуть торгувати, гроші є підхожим засобом обміну. «[гроші] купуються не через їхні властивості, а через їхню «продаваність», – «Стандарт Біткоїна», Сейфедін Аммус.

2. Розрахункова одиниця: гроші забезпечують стандартну міру вартості, дозволяючи людям порівнювати вартість різних товарів та послуг. Узгоджена ціна дозволяє людям вимірювати ринкову вартість товарів, послуг, економічної діяльності, активів та зобов'язань. Ціна відображає ринкову вартість товару відносно інших товарів на ринку.

Коли товари, послуги, активи чи зарплати виражені у відомій розрахунковій одиниці, це дозволяє покупцям і продавцям швидко визначити, чи вигідна ця угода. Ціни, виражені у розрахунковій одиниці, дозволяють учасникам ринку вирішувати складні завдання, накопичувати капітал чи займатися економічними розрахунками.

3. Засіб заощадження. Гроші є засобом заощадження, який дозволяє особам та організаціям зберігати кошти протягом тривалого часу без зниження їхньої вартості. Поточні очікування майбутнього попиту та пропозиції на актив визначають здатність чогось бути хорошим засобом заощадження.

Засіб заощадження повинен бути товаром тривалого користування з обмеженим випуском. Споживчі товари, такі як молоко, та капітальні товари, такі як обладнання чи автомобілі, є поганим засобом заощадження, оскільки вони можуть зіпсуватися або знецінитися з часом.

Андреас Антонопулос, досвідчений Біткоїн-викладач, вважає, що технології та мережеві системи в сучасну епоху могли породити темніший бік грошей. Він пропонує четверту функцію:

4. Система контролю: Гроші як система контролю стосуються того, як грошима можна маніпулювати задля досягнення політичних цілей. Це перетворило фінансові компанії на повірених системи. Вони отримують певні привілеї, наприклад, захист від в'язниці, але це відбувається внаслідок корупції та економічної ізоляції.

Коли гроші використовуються як система контролю, вони спотворюють інші функції грошей, у тому числі здатність слугувати засобом обміну та засобом заощадження. Гроші, якими зловживають таким чином, працюють на користь корумпованим політикам та диктаторам, оскільки вони забезпечують дуже ефективну цензуру політичного інакомислення шляхом обмеження транзакцій чи блокування покупок.

У 20-му столітті уряди монополізували випуск грошей і постійно підривали їхнє використання як засобу заощадження, створюючи хибне уявлення про те, що гроші в першу чергу є засобом обміну. Гроші, які не зберігають цінність у майбутньому, призводять до того, що суспільство менше дбає про своє майбутнє.

Надійні гроші, навпаки, визначаються як гроші з купівельною спроможністю, яка визначається ринками, незалежними від урядів. Незалежні учасники ринку природним чином вибирають грошовий засіб, який найкраще виконує три функції грошей. Щоб досягти цього статусу, він повинен мати сильні фінансові властивості.

Властивості грошей

Протягом століть існувало шість загальновизнаних властивостей грошей. Поки предмет має ці властивості, його шанси на те, щоб стати грошима, високі. Претендент, який показав себе якнайкраще за цими властивостями, ймовірно, буде використовуватися як торгова одиниця де-факто.

Стандартні властивості:

 1. Довговічність. Гроші мають бути довговічними, щоб їх можна було передавати та використовувати неодноразово без небезпеки зносу та пошкодження та, як наслідок, знецінення їхньої вартості.
 1. Портативність. Гроші повинні легко транспортуватися у фізичному чи цифровому вигляді, щоб їх можна було передавати у торгівлі. Готівку та золото можна носити з собою у невеликих кількостях, але більш значні суми може бути важко переміщати на великі відстані або через кордон.
 1. Подільність – гроші мають ділитися на більш дрібні частини. Наприклад, 10-доларову купюру можна обміняти на дві 5-доларові банкноти без зменшення (сукупної) вартості. Тоді як корова чи камінь – неподільні.
 1. Взаємозамінність. Гроші мають бути повністю взаємозамінні: один долар завжди повинен дорівнювати іншому долару, як і дві 5-доларові банкноти дорівнюють одній 10-доларовій купюрі.
 1. Дефіцит. Дефіцит, або обмежена пропозиція, є ще однією істотною властивістю надійних грошей. Вчений-комп'ютерник Нік Сабо визначив дефіцит як «непідробну вартісність», що означає, що вартість створення чогось не може бути підроблена. Якщо грошей занадто багато, вони згодом втрачають цінність, оскільки може й буде створюватися більше одиниць, і для купівлі товару чи послуги їх потрібно буде все більше.
 1. Можливість перевірки – гроші повинні бути засобом обміну, який можна перевірити та який приймається для оплати товарів та послуг або для погашення боргу в конкретній країні. Його має бути легко розпізнати та важко підробити; в іншому випадку він втратить цінність для цілей оплати та буде відхилений постачальниками.

Кожна з цих властивостей лежить в основі функцій грошей, описаних Еріком Яксом нижче, а також у його серії статей про аспекти грошей. Зрозуміло, що володіння дефіцитним та довговічним товаром – це хороший спосіб зберегти цінність протягом тривалого часу. Але цього недостатньо, щоб стати грошима; він також має бути бажаним або прийнятним та портативним, якщо його передбачається використовувати в обмін на інші товари та послуги. У такому разі він може стати розрахунковою одиницею, якщо він ділимий і взаємозамінний.

Що таке гроші?
Діаграма Еріка Якса, автора книги «Сьома властивість: Біткоїн та грошова революція»

З моменту винаходу цифрових грошей можна виділити три додаткові властивості грошей, у тому числі усталену історію, стійкість до цензури та програмовність, які значно вплинули на те, як ми сприймаємо та використовуємо гроші в епоху цифрових технологій.

Додаткові властивості:

 1. Усталена історія. Ефект Лінді передбачає, що очікувана тривалість існування певних об'єктів, що не псуються, таких як технологій або ідей, безпосередньо пов'язана з їхнім нинішнім віком. По суті, чим довше ці сутності існують і залишаються актуальними, тим вищі їхні шанси на продовження існування в майбутньому. Це довголіття вказує на здатність чинити опір змінам, старінню чи конкуренції, що збільшує їхні шанси на виживання з часом.
 1. Стійкість до цензури. Децентралізація гарантує, що ні в кого і ніде не може бути конфісковано або заблоковано їхні гроші. Стійкість до цензури – відносно нова грошова властивість для тих, хто хоче бути впевненим у недоторканності власних коштів.
 1. Програмовність. Зазвичай стосується технологічних систем блокчейну, які дозволяють виконати певні умови, перш ніж можна буде витратити гроші. Це механізм для вказівки на автоматизовану поведінку цих грошей за допомогою комп'ютерної програми.

Гроші не потрібно нічим «забезпечувати»; потрібно лише, щоб ці властивості мали значення.

Ідея про те, що гроші мають бути чимось забезпечені, існує лише тому, що колись паперові гроші підлягали обміну чи «забезпечені» золотом; тоді паперові гроші, які за своєю суттю не мали цінності, були прив'язані до цінних властивостей золота.

Що таке гроші?

Біткоїн має всі шанси стати наступним кроком в еволюції грошей. Він побудований на тих самих властивостях, які колись зробили золото де-факто грошовим засобом протягом століть. Однак, він посилений додатковими властивостями надзвичайної портативності та взаємозамінності – тими самими властивостями, які дозволили фіату узурпувати золото в минулому столітті.

На відміну від золота та фіату, біткоїн створений для цифрової доби. Його пропозиція суворо регулюється його кодом та забезпечується тими, хто його використовує. Це система правил без управителів, яка дозволяє здійснювати транзакції по всьому світу за лічені секунди та проводити розрахунки протягом кількох хвилин без надмірних витрат та схвалення, які зазвичай пов'язані з традиційними фінансовими системами.

Вперше в історії ми маємо грошову систему, засновану на розподіленій незмінній технології, яка є прозорою, об'єктивною, програмованою і добре підходить для переміщення економічної цінності в часі та просторі, не покладаючись на довіреного посередника та емісію центральними банками. Сатоші Накамото створив однорангові електронні гроші, які не вимагають участі третіх сторін для транзакцій, і їхню пропозицію ніхто не може змінити.

Часто кажуть, що золото – це королівські гроші, а фіат – державні гроші. У такому разі біткоїн, безперечно, є народними грошима.

Прикінцеві думки

Багато тих, хто теоретизує про гроші, вважають, що зв'язок з товаром у їхньому походженні є реальною причиною того, що будь-які гроші можуть спочатку набувати цінності, або вважають, що підтримка правителів – це те, що встановлює грошову вартість; тому прихильники цих аргументів вважають, що гроші – творіння держави.

Гроші мають довгу історію та еволюціонували багато разів. Остання значна еволюція ознаменувала кінець золотого стандарту і започаткувала фіатні гроші. Держава – через центральні банки – врешті-решт знищила дві найважливіші властивості грошей: надійність та суверенітет. Це властивості, які дозволяли передавати цінність від покоління до покоління.

Появу Біткоїна слід розглядати у межах цієї системи речей. Як засіб обміну, глобальна розрахункова одиниця, засіб заощадження, міжнародний та онлайн-метод розрахунку, він сприяє індивідуальному суверенітету.

Біткоїн виник як альтернатива державним обмеженням щодо осіб, які переказують гроші, і як альтернатива державному контролю над грошовою масою. Поки ці передумови продовжують існувати, попит на біткоїн продовжуватиме зростати.

Що таке знецінення грошей? Що таке знецінення грошей? Знецінення – це дія чи процес зниження якості або цінності чогось, зокрема – грошей. Bitcoin Magazine 05 листопада 2023
Що таке товарні гроші? Що таке товарні гроші? Товарні гроші – це форма грошей, внутрішня вартість яких визначається базовим товаром та динамікою попиту та пропозиції. Золото та срібло протягом століть вважалися товарними грошима через їхню рідкість та бажаність. Bitcoin Magazine 04 листопада 2023
Що таке проблема візантійських генералів? Що таке проблема візантійських генералів? Проблема візантійських генералів: доказ роботи та рішення. Bitcoin Magazine 07 жовтня 2023