Абстрактне мислення та як Біткоїн розв'язує проблему епохи неоліту

Абстрактне мислення та як Біткоїн розв'язує проблему епохи неоліту

Біткоїн, як рішення для управління грошима та проєкції фізичної сили, може дати людству можливість більше зосередитися на власному добробуті.

Біткоїн – це не просто засіб обміну. Це не означає, що біткоїн – не гроші. Біткоїн, безперечно, гроші. Однак думати, що це лише технологічна інновація, яка виходить за рамки архаїчних систем Федеральної резервної системи, традиційних банківських систем, Visa, Mastercard і так далі, було б дуже помилково.

Біткоїн розв'язує проблему, яка, за іронією долі, була одночасно і каталізатором епохи неоліту, і тим, що переслідувало людство протягом тисячоліть: використання нашого абстрактного розуму для покладання на символіку та тіснішої співпраці між нашими видами. Гроші – лише один із результатів абстрактно-мислячого розуму людини, який також породив складну мову та використання символів і оповідання. Це замкнуте коло стає очевидним завдяки синтезу теорії проєкції сили, викладеної в книзі «Softwar» Джейсона Лоурі, члена Космічних сил США, та моєї власної «теорії спокійного ставка» (описаної тут). Якщо коротко, ці дві теорії показують, як величезні прориви у розвитку, досягнуті нашим абстрактним розумом, мають свої недоліки, які не мали рішень до винаходу Біткоїна.

Теорія спокійного ставка

Згідно з моєю теорією спокійного ставка, розум, якому властива усвідомленість, оптимізує здатність мозку регулювати та підтримувати здоров'я всередині тіла та надає людині більш точну інтерпретацію самої реальності. Мозок отримує потік нейромедіаторів для розуміння стану тіла та зовнішнього світу. Щоб правильно розуміти вхідну інформацію та реагувати відповідним чином, він будує модель, постійно перевіряючи, уточнюючи та виправляючи її для підвищення точності моделі – процес, який ми знаємо як свідомість.

Тепер уявіть, що мозок – це ставок, а краплі дощу – це нейромедіатори, які м'яко ударяються об ставок і утворюють брижі, які слугують ключем до інтерпретації інформації. Коли ставок спокійний, ці брижі виразні й легко помітні, що дозволяє точно інтерпретувати їх. Однак сучасний світ нав'язує нам нескінченні розумові роздуми, викликаючи бурю нейронної активності. Численні брижі, які утворюються під час зливи, стикаються і заважають один одному, що значно ускладнює для мозку побудову точної моделі світу.

Цілком ймовірно, що стан розуму, подібний до спокійного ставу, був типовим для древніх людей; турбота про здоров'я є надзвичайно важливою, якщо взяти до уваги той факт, що ми будуємо технологічне суспільство, яке вимагає від більшості з нас постійного використання нашого аналітичного розуму для підтримки його структури. Іншими словами, розумовий процес, необхідний для того, щоб побудувати цю прекрасну вежу зі слонової кістки, завдає шкоди нашому тілу та розуму.

Теорія проєкції сили

Перш ніж повернутися до того, як Біткоїн розв'язує цю тисячолітню проблему, давайте спочатку проаналізуємо схожість між вищезгаданою ідеєю та висновками теорії проєкції сили.

Наш абстрактний розум не лише породив гроші та логічне мислення, але й дав нам можливість використовувати символічну мову за допомогою оповідання (сторітелінгу). Робота Лоурі, повна назва якої звучить як «Softwar: нова теорія проєкції сили та національне стратегічне значення Біткоїна», описує, як енергія та життя формуються шляхом використання енергії («сили») для відділення іншої енергії («ресурсів») поза навколишнім середовищем для отримання особистої вигоди.

Це можна спостерігати не тільки в перших прокаріотичних клітинах, які утворилися в гідротермальних джерелах, що існують у тріщинах морського дна, а й у тому, як поводяться тварини у дикій природі. Як пояснює Лоурі, на клітинному рівні на морському дні утворився подвійний ліпідний шар, який проєктує силу, створюючи фізичний бар'єр, який затримує ресурси, сприяючи хімічним реакціям, що призводять до біологічної системи. На рівні багатоклітинних організмів Лоурі використовує приклад вовків, які оголюють свої ікла на потенційного злодія їхньої свіжої здобичі, щоб передати інформацію про те, що ціна крадіжки ресурсів буде вищою, ніж вигода, отримана від їжі. Тут вовк проєктує силу, щоб зберегти свої ресурси.

Таким чином, зграйні тварини, такі як вовки, повинні створити ієрархію влади у своїх зграях, щоб найсильніший вовк, найбільш здатний до ефективної проєкції сили, був нагодований і мав можливість розмножуватися, а зграя могла мати найбільші можливості проєктувати силу для захисту своїх ресурсів. Для цього вовки повинні фізично битися між собою. Лоурі зазначає, що це прикра вимога, оскільки два вовки будуть битися доти, доки один вовк не вчепиться іклами в горло іншого, щоб довести свою перевагу.

Таким чином, фізична сила, необхідна для створення владних ієрархій, може виявитися небезпечною та братовбивчою. За словами Лоурі, інші тварини, такі як олені, розв'язують цю проблему за допомогою рогів, які дозволяють їм проєктувати силу проти інших видів. При цьому, вони дозволяють вести безпечну конкуренцію всередині свого виду, оскільки роги просто сплутуються, коли вони бʼються головами, що знижує ризик смертельних поранень. Таким чином, олені розробили біологічний метод управління внутрішньою ієрархією влади й, отже, управління внутрішніми ресурсами, використовуючи фізичну силу, але із відносно низьким ризиком братовбивства.

Лоурі стверджує, що люди розробили аналогічний метод внутрішньої організації завдяки нашому абстрактному мисленню, хоча це дорого коштує. Він висуває ідею про те, що за допомогою мови та сторітелінгу люди розвинули форму абстрактної проєкції сили для організації ресурсів без фізичного насильства. Є багато прикладів цьому, наприклад, розвиток судових систем, де абстрактна влада передається до рук судді та держави, щоб вони могли мирно розпоряджатися ресурсами. Звичайно, фізична сила все ще використовується у людському суспільстві для управління ресурсами. Тим не менш, ми постійно намагаємося уникнути такого фізичного насильства та мирно керувати своїми ресурсами за допомогою мови та аргументації.

Важливість теорії проєкції сили стає очевидною, коли усвідомлюєш, що природа розуміє організацію ресурсів лише через фізичну силу. Фізична енергія використовується для управління енергією ресурсів. Іншими словами, природа не визнає управління ресурсами за допомогою жодних інших засобів, у тому числі абстрактної проєкції сили. Таким чином, люди застрягли в замкнутому колі, в якому ми намагаємося організувати наші суспільства та ресурси за допомогою абстрактної проєкції сили, лише щоб вони впали під вагою фундаменту через проєкцію фізичної сили.

Викликаючи наше зрозуміле невдоволення та розчарування, постійно відбуваються війни та революції, що є єдиним природним механізмом організації ресурсів.

Управління ресурсами за допомогою Біткоїна

Ці дві теорії поділяють загальну тему: використання абстрактного мислення людьми породило дилеми суперечливих вимог.

У випадку з теорією спокійного ставка, щоб побудувати складне суспільство з хорошим економічним добробутом, ми змушені використовувати свій розум хронічно-аналітичним чином, що погіршує здатність нашого тіла і розуму саморегулюватися і належним чином підтримувати здоров'я та гарне самопочуття.

У випадку з теорією проєкції сили, щоб побудувати більш мирне суспільство, ми використовуємо абстрактне мислення для створення наративу про концептуальні структури влади, що призводить до циклу тимчасового миру та неминучої війни –, тому що, зрештою, природа може керувати ресурсами лише за допомогою фізичної сили.

Розв'язання обох проблем – це Біткоїн.

Описуючи похмурі перспективи того, як люди повинні самоорганізуватись, Лоурі при цьому дає надію, вказуючи на те, як Біткоїн керує ресурсами за допомогою фізичної сили. Інакше кажучи, це «технологічні роги» людини. Зрештою, Біткоїн стане рішенням для нашої абстрактної системи влади, замінивши її ненасильницькими засобами використання фізичної сили для управління нашими ресурсами.

Рішення для «теорії спокійного ставка» можна коротко викласти таким чином: комп'ютер, одним з аспектів якого є Біткоїн, – це мисляча машина, призначена для виконання всіх завдань, на які здатний наш розум, який мислить абстрактно. Зокрема, він може логічно мислити та керувати нашими грошима.

У міру того, як ми повільно будуємо цю машину і робимо її все більш і більш здатною думати за нас, вона поступово зменшить нашу потребу використовувати наш абстрактний розум для особистої підтримки суспільства. Це дасть нам свободу жити, зосереджуючись на свідомості та фізичному добробуті. Комп'ютер разом з Біткоїном знімає тягар із наших плечей, щоб наш розум міг бути необмеженим, спокійним і, знову ж таки, більш узгодженим з нашою справжньою природою.

Біткоїн – це більше, ніж просто гроші; це революційна технологія, яка вирішує деякі з найдавніших проблем людства. Розв'язавши ці проблеми, людство вступить у безпрецедентний період в історії, який потенційно характеризуватиметься небувалим зростанням суспільного та психічного миру та гармонії.

Це гостьовий пост Сідні Брайта, розробника програмного забезпечення зі ступенем магістра біомедичної інженерії. Висловлені погляди є його власними і не обов’язково збігаються з точкою зору BTC Inc. або Bitcoin Magazine.

Біткоїн як рівень нотаріального засвідчення політичних угод Біткоїн як рівень нотаріального засвідчення політичних угод Оцінка потенційної ролі Біткоїна в геополітиці та міжнародній дипломатії в гіпербіткоїнізованому світі. Мікеле Уберті 14 липня 2024
Біткоїн-вузол для кожного Біткоїн-вузол для кожного Чому самостійна обробка вашого біткоїна замість делегування цього третій стороні має вирішальне значення для безпеки самої системи Біткоїна. Оуен Кемейс 13 липня 2024
Нова політика розкриття вразливостей у Bitcoin Core Нова політика розкриття вразливостей у Bitcoin Core Розробники програмного забезпечення Біткоїна працюють над покращенням взаємодії з питань безпеки. Bitcoin Magazine 10 липня 2024