Ефективний альтруїзм чи раціональний егоїзм: Сем Бенкман-Фрід vs. Айн Ренд

Ефективний альтруїзм чи раціональний егоїзм: Сем Бенкман-Фрід vs. Айн Ренд

Одними з найпопулярніших етичних підходів у світі бізнесу та індустрії цифрових активів є ефективний альтруїзм, який пропагував засновник біржі FTX Сем Бенкман-Фрід, та раціональний егоїзм, за який виступала філософ Айн Ренд. Тож який з них найкращий?

Ефективний альтруїзм та Бенкман-Фрід

Ефективний альтруїзм – це філософія та соціальний рух, який ставить за мету використання фактів та раціонального підходу для задоволення потреб інших людей.

Основні принципи ефективного альтруїзму включають:

1. Доказовий підхід. Ефективні альтруїсти підкреслюють важливість використання даних та фактів для визначення найбільш ефективних способів робити добро.

2. Визначення пріоритетних проблем. Ефективні альтруїсти ретельно вивчають та встановлюють пріоритетні світові проблеми, такі як бідність, здоров'я, добробут тварин, клімат тощо.

3. Ефективне використання ресурсів. Воно передбачає порівняння різних альтернатив і оцінювання витрат та потенційних ефектів, щоб визначити, де пожертви або зусилля можуть досягти найбільш значущих результатів.

4. Довгострокова орієнтація. Ефективний альтруїзм часто зосереджується на довгострокових стратегіях та рішеннях, спрямованих на стійке розв'язання проблем.

5. Вибір альтруїстичних кар'єрних шляхів. Ефективні альтруїсти також розглядають вибір кар'єри як засіб для впливу на інших.

6. Заробіток для допомоги. Зароблені кошти пропонується спрямовувати на ефективні благодійні організації та проєкти.

7. Співпраця та кооперація. Ефективні альтруїсти вірять у спільну роботу, обмін інформацією та співпрацю для досягнення спільних цілей.

Сем Бенкман-Фрід активно пропагував ефективний альтруїзм та позиціював себе як людину, яка його активно практикує. Так, він особисто та його біржа FTX робили чималі пожертви на різноманітні цілі. Проте особливе місце серед них займали внески до фондів політичних партій та лідерів. Зокрема лише у 2022 році він спрямував $40 млн на підтримку політичних кандидатів різних рівнів (переважно з демократичної партії).

Ретельний розгляд діяльності Бенкмана-Фріда доводить, що він безумовно орієнтувався на досягнення власних бізнес-інтересів, а пожертви слугували засобом їх лобіювання та забезпечення впливових груп підтримки на шляху агресивної експансії імперії FTX (особливо з огляду на те, що біржа вдавалася до нецільового використання коштів клієнтів та не тримала достатніх резервів). Але така стратегія призвела до колапсу восени 2022 року й Бенкман-Фрід вже не зміг залучити фінансування для покриття дефіциту коштів у $9,4 млрд, що призвело до банкрутства. Наразі засновник FTX очікує на суд, де його обвинувачують у шахрайстві та інших злочинах.

Ефективний альтруїзм чи раціональний егоїзм: Сем Бенкман-Фрід vs. Айн Ренд
Сем Бенкман-Фрід після попереднього судового розгляду його справи. Джерело: CTV

Але чи є ефективний альтруїзм дієвою концепцією сам по собі (хоча б у чистому теоретичному виді)? Не будемо тримати інтригу і відразу зазначимо, що ні, ефективний альтруїзм не є ані можливим, ані бажаним. Ось лише деякі проблеми.

Перш за все як має відбуватися процес орієнтації на інтереси інших людей (які мають не тільки враховуватися, а й бути пріоритетом у порівнянні з власними)? Один із варіантів передбачає, що лише певні люди поступаються власними інтересами, а інші – ні: наприклад, громадяни А, Б, В жертвують власними інтересами заради Г, але Г нічим не жертвує заради інших. У цьому разі виникають дві групи людей: привілейовані (Г) та всі інші (жертви: А, Б, В), але це порушує принцип універсальності, що є ключовим для етики.

Другий теоретичний варіант полягає у тому, що всі без винятку ставлять інтереси інших вищі за свої: А орієнтується на інтереси Б, Б – на В і так далі, тобто всі живуть заради інших. Але це створює інші проблеми: розуміння потреб (зрозуміло, що кожен знає власні потреби краще за потреби інших, але він має ними поступатися), результати роботи (вони залежатимуть від випадкових людей, які мають діяти заради тебе) та відсутність зворотного зв’язку.

Тобто очевидно, що ефективний альтруїзм виявиться зовсім неефективним, адже не буде раціонального критерію справедливого розподілу ресурсів. Тим більше з економіки нам відомо, що суб’єктивна корисність не може бути порівняна між різними людьми, а градація потреб і задоволення можлива лише в межах окремого індивіда.

Раціональний егоїзм та Айн Ренд

Однією (а, можливо, і єдиною) альтернативою альтруїзму є так званий «раціональний егоїзм». Раціональний егоїзм – це етичний підхід, який стверджує, що кожна людина має діяти відповідно до власних інтересів. Філософ Айн Ренд була головною розробницею раціонального егоїзму. Ось ключові моменти цього підходу.

1. Індивідуальне життя та щастя є центральною метою існування кожної особи. Кожна людина повинна переслідувати свої власні інтереси вище за все інше.

2. Альтруїзм та саможертва розглядаються як ірраціональні. Допомагати іншим допускається, якщо це відповідає власним інтересам, але не повинно бути самоціллю.

3. Кожна особа повинна використовувати власний розум, щоб визначити, які дії максимізують їх довгострокові інтереси. Рішення не повинні керуватися виключно емоціями або бажаннями.

4. Етичний егоїзм: моральною добротою є те, що максимізує інтереси самої особи. Немає зовнішніх моральних обмежень для індивіда.

5. Ліберальний капіталізм – єдина правильна економічна система, оскільки вона дозволяє індивідуумам вільно переслідувати свої інтереси. Вільний ринок повинен бути повністю нерегульованим.

6. Кожна особа має право зберігати та використовувати продукти своїх власних зусиль. Оподаткування еквівалентне крадіжці.

7. Аналіз, а не віра чи емоції, повинен керувати думками та діями індивідуумів. Альтруїзм є повністю ірраціональним.

Підкреслимо ще раз, що Айн Ренд схвально ставиться до подарунків родичам та допомозі друзям, адже це відповідає інтересам та прагненням самої людини. Проте особа не повинна вважати, що вона щось винна цілому суспільству чи жертвувати власними інтересами заради інших (особливо людей, яких вона не любить чи не знає).

Раціональний егоїзм також розв’язує проблему ефективності, адже кожен знає власні потреби та може вступати у вільний обмін товарами й послугами на ринку з метою досягнення своїх цілей. Ще один важливий момент: егоїзм не означає, що кожен має право чинити будь-що для досягнення власних цілей. Кожен має діяти відповідно до досягнутих контрактних чи інших вільних домовленостей та виконувати власні зобов’язання, а також поважати права власності інших людей (і вимагати того ж від інших).

Ефективний альтруїзм чи раціональний егоїзм: Сем Бенкман-Фрід vs. Айн Ренд
Айн Ренд у Нью-Йорку. Джерело: Britannica.

Наприклад, Айн Ренд би не схвалила діяльність Сема Бенкмана-Фріда не лише через його етичні переконання, а й через те, що він свідомо порушив зобов’язання FTX перед клієнтами. Спроби збагачення з елементами шахрайства не можуть слугувати етичною моделлю поведінки. У той самий час відповідальне підприємництво дуже схвалюється Айн Ренд як основа вільного ринку та етичної трансформації всього суспільства. Багато біткоїнерів поділяють цю точку зору і реалізують бізнес- та інноваційні ініціативи згідно з цією філософією. Та і взагалі гасло біткоїнерів «Не довіряй, перевіряй!» поєднує орієнтацію на власні інтереси із взаємним контролем та сприянням етичної поведінки у Біткоїн-спільноті загалом.

Що у підсумку

Ефективний альтруїзм лише на перший погляд виглядає етичним підходом для ведення бізнесу і взаємодії з оточенням. Насправді він призводить до неминучих конфліктів та нераціонального використання обмежених ресурсів. Натомість раціональний егоїзм створює передумови для вільного розвитку та взаємовигідного обміну між людьми та організаціями. Тому не дивно, що саме другий підхід відображує світогляд більшості Біткоїн-підприємців та стартапів.

Чим Біткоїн може допомогти малому бізнесу Чим Біткоїн може допомогти малому бізнесу Багато хто чув про Біткоїн-стратегію, коли велика компанія, на кшталт MicroStrategy, регулярно купує для свого резерву біткоїни. Проте головний цифровий актив може стати у пригоді й малому бізнесу, особливо у країнах, що розвиваються. Дмитро Харьков 24 травня 2024
Які країни забороняють майнінг та чому Які країни забороняють майнінг та чому У світі низка країн вирішили заборонити майнінг. Уряди цих держав недооцінюють потенціал майнінгу, помилково вважаючи його надто енергомістким. Але за належного регулювання він забезпечує розвиток енергосистем, споживаючи лише надлишки електроенергії.  Володимир Гришенко 23 травня 2024
Bitcoin Pizza Day: легендарне свято біткоїнерів Bitcoin Pizza Day: легендарне свято біткоїнерів Багато хто чув про найдорожчу піцу в історії. Перша купівля реального товару за BTC – надзвичайно важлива подія для Біткоїн-ком’юніті. Вона відкрила шлях до гіпербіткоїнізації. Дмитро Харьков 22 травня 2024