Моральний компас: політика та наше розуміння Біткоїна

Моральний компас: політика та наше розуміння Біткоїна

Біткоїн може бути аполітичним, але ваш погляд на роль уряду певною мірою впливає на ваше ставлення до цієї децентралізованої революційної системи.

Політиків часто ділять на «лівих» та «правих», але є нюанси, які виходять далеко за межі цієї простої дихотомії. Щоб отримати глибше розуміння переконань і цінностей людей і того, як вони впливають на їхні погляди на Біткоїна, дуже важливо також враховувати їхні соціальні погляди. Для цього використовується політичний компас, який є цінним інструментом для аналізу.

Що таке політичний компас?

Політичний компас – це графічне зображення політичних ідеологій, що допомагає класифікувати людей чи групи на основі їхніх поглядів по двох основних осях: економічна політика (ліві-праві) та соціальна політика (авторитаризм-лібертаріанство). Він забезпечує краще розуміння політичних ідеологій поза традиційним спектром лівих і правих.

Ви можете пройти тест на політичний компас за цим посиланням.

Моральний компас: політика та наше розуміння Біткоїна
Джерело

Політичний компас дозволяє отримати повніше уявлення про політичні ідеології шляхом включення як економічних, так і соціальних аспектів. Політичні погляди не можуть бути зведені до простого поділу на лівих та правих, і існують різні ступені державного втручання та соціального контролю, за які виступають різні ідеології.

З лівого боку ви знайдете ідеології, які зазвичай мають на меті посилення державного втручання в економіку та більш справедливий розподіл багатства та ресурсів. Ці ідеології можуть підтримувати такі заходи, як прогресивне оподаткування, програми соціального забезпечення та регулювання галузей. Вони часто віддають пріоритет соціальній справедливості та скорочення нерівності.

З правого боку можна побачити ідеології, які сприяють меншому втручанню держави в економіку та зосереджуються на відстоюванні індивідуальної свободи та вільного ринку. В рамках цих ідеологій, як правило, підтримуються нижчі податки, обмежене державне регулювання та вільна торгівля. Їхні прибічники вважають, що економічне процвітання найкраще досягається за мінімального втручання держави та індивідуальної ініціативи.

Авторитарно-лібертаріанська вісь представляє пріоритети соціальної політики та ступінь державного контролю за особистими свободами. Авторитарні ідеології виступають за сильну центральну владу, яка здійснює контроль за різними аспектами життя суспільства. Їхні прибічники можуть підтримувати суворе дотримання законів, цензури та обмеження прав особистості задля підтримки громадського порядку та стабільності.

Лібертаріанські ідеології, з іншого боку, акцентують на індивідуальній свободі та обмеженому втручанні держави в особисті справи. Вони ставлять у пріоритет права особи, громадянські свободи та свободу вибору. Вони передбачають меншу роль уряду і дозволяють людям вільно приймати власні рішення без непотрібного втручання.

Як різні політичні погляди впливають на розуміння Біткоїна

Оцінивши політичний компас людини, можна отримати уявлення про її загальні політичні погляди та позицію з ключових питань, пов'язаних з економікою та особистими свободами. Це також впливає на те, як ми розуміємо Біткоїн, виходячи з характеристик кожного спектра. Проаналізуймо їх.

Лівоавторитарні біткоїнери

Люди з лівоавторитарними поглядами віддають перевагу сильній державній владі та контролю над суспільством. Це система переконань, у якій держава відіграє значну роль як в економіці, і у соціальних справах.

Ліві авторитаристи зазвичай виступають за більший перерозподіл багатства, програми соціального забезпечення та державне регулювання галузей для розв'язання проблем нерівності та соціальної справедливості. Вони вважають, що сильна центральна влада потрібна для забезпечення економічної рівності та захисту прав маргіналізованих груп. Ліві авторитаристи можуть підтримувати прогресивне оподаткування, трудові права та втручання держави у ринки задля забезпечення економічної стабільності та зменшення нерівності.

Що стосується соціальної політики, представники цієї ідеології виступають за суворі правила та закони для підтримки громадського порядку та просування свого бачення справедливішого суспільства. Вони часто ставлять колективний добробут вище індивідуальних свобод і можуть підтримувати такі заходи, як цензура, обмеження свободи слова та особистих свобод на користь заохочення соціальної згуртованості та гармонії.

Ліво-авторитарні Біткоїн-ентузіасти виступають за посилення правил, пов'язаних з Біткоїном. Вони скептично ставляться до Біткоїна, високо оцінюючи його технологічні досягнення, але висловлюючи стурбованість щодо його потенційного впливу на державне оподаткування. Крім того, їх непокоїть споживання енергії Біткоїном. Вони також дуже негативно ставляться до того, що Біткоїн може бути використаний для злочинної та терористичної діяльності. Ці люди вважають Біткоїн-максималістів дратівливими й закликають їх прийняти більш інклюзивний підхід і приєднатися до мейнстримного наративу.

Право-авторитарні біткоїнери

Праві авторитаристи зазвичай підтримують вільний ринковий капіталізм та обмежене втручання держави в економіку. Вони виступають за такі міри, як зниження податків, дерегулювання та захист прав приватної власності. Вони вважають, що економічна свобода та особиста ініціатива є ключем до процвітання та добробуту суспільства. Праві авторитаристи часто наголошують на важливості законності та порядку, національної безпеки та підтримки традиційної соціальної ієрархії.

Що стосується соціальної політики праві авторитаристи віддають пріоритет традиційним цінностям та культурним нормам. Вони схильні протистояти соціальним змінам, які підривають традиційні сімейні структури, релігійні інститути або національну ідентичність.

Право-авторитарні біткоїнери розглядають Біткоїн як побічний продукт вільного ринку. Для них важливі технологічні досягнення та приріст капіталу, пов'язані з біткоїном. Ось чому ці люди виступають за використання біткоїна як особистих заощаджень або резервів.

Вони також визнають можливість використання біткоїна для відмивання грошей і тому поводяться з біткоїном обережно, старанно дотримуючись таких правил, як сплата податків на приріст капіталу та дотримання вимог «знай свого клієнта» (KYC) для біткоїна. Біткоїнери-мусульмани, які належать до право-авторитарного спектра, можуть хвилюватися з приводу того, чи вважається Біткоїн халяльним чи харамом.

Попри те, що вони не повністю підтримують цифрові валюти центрального банку (CBDC), ці біткоїнери розглядають CBDC як неминучий крок і вважають, що це може бути корисним для надання фінансового доступу більшій кількості людей.

Ліво-лібертаріанські біткоїнери

Ліві лібертаріанці зазвичай виступають за серйозні економічні та соціальні реформи для усунення нерівності та сприяння більш справедливому розподілу багатства та ресурсів. Ліві лібертаріанці вважають, що економічна влада має бути децентралізована та розділена між окремими людьми, а не зосереджена в руках небагатьох.

Вони виступають за скасування законів і правил, які обмежують індивідуальний вибір і поведінку, якщо вони не завдають шкоди іншим. Вони активні в таких питаннях, як права людини, свобода слова та право на недоторканність приватного життя. Ліві лібертаріанці критично ставляться до державного контролю та втручання, що обмежує індивідуальні свободи.

Ліві лібертаріанці-біткоїнери розглядають Біткоїн як інструмент для надання фінансової свободи маргіналізованим людям. Вони глибоко схвильовані історіями, які демонструють використання Біткоїна дисидентами та у зонах бойових дій. Вони постійно нагадують нам про справи Джуліана Ассанжа і Росса Ульбріхта або цитують книги «1984» або «Скотний двір» Джорджа Оруелла, використовуючи ці приклади, щоб наголосити, чому Біткоїн взагалі необхідний.

Ліві лібертаріанці віддають пріоритет максимальній конфіденційності, побоюючись, що держава зрештою може її відібрати. Вони активно шукають способи отримати найбільш приватну форму біткоїна, і якщо вони займаються майнінгом, то насамперед для отримання біткоїна без KYC. Вони також доклали зусиль для прийняття біткоїна як засобу для глобальних платежів, щоб залучити до економіки якомога більше людей.

На додаток, вони глибоко зневажають CBDC та сприймають їх як інструмент державного контролю над людьми. Вони висловлюють серйозне занепокоєння щодо потенційної кореляції між CBDC та соціальним кредитним рейтингом, подібно до системи, реалізованої в Китаї. Ліві лібертаріанці вважають це серйозною загрозою особистим свободам і часто висловлюють свої побоювання з приводу зловживань державною владою.

Таким чином, ліволібертаріанський біткоїнер виступає за використання Біткоїна як засобу забезпечення фінансової автономії, пріоритезує права на недоторканність приватного життя, чинить опір CBDC і, як і раніше, побоюється надмірного втручання держави та потенційних систем спостереження.

Право-лібертаріанські біткоїнери

Праві лібертаріанці виступають за мінімальне втручання держави в економіку, просуваючи ринковий капіталізм та принципи невтручання. Вони вважають, що добровільні угоди та особиста зацікавленість є найбільш ефективними засобами розподілу ресурсів та сприяння економічному зростанню. Праві лібертаріанці виступають за послаблення регулювання, зниження податків та обмеження державних витрат, розглядаючи ці заходи як каталізатори підприємництва, інновацій та процвітання.

Що стосується соціальної політики праві лібертаріанці приділяють пріоритетну увагу правам і свободам особи, виступаючи за захист громадянських свобод, свободи слова та приватного життя. Як правило, вони негативно ставляться до втручання уряду в такі питання, як вживання наркотиків, дії дорослих осіб за взаємною згодою та ненасильницька поведінка. Праві лібертаріанці цінують особисту відповідальність та самовизначення та переконані, що люди повинні бути вільні робити вибір, якщо вони при цьому не порушують права інших.

Правий лібертаріанець-біткоїнер з ентузіазмом вивчає австрійську економічну літературу. Він твердо вірить, що Біткоїн є найвищою формою приватної власності, несприйнятливою до втручання держави. Багато правих лібертаріанців дорожать своєю незалежністю і вважають за краще, щоб їм дали спокій. Вони люблять займатися важкою атлетикою, дотримуються м'ясоїдної дієти та виступають за традиційні сімейні цінності.

Ці люди зачаровані Біткоїном, з ентузіазмом вивчають різні сервіси Lightning Network та завжди в курсі останніх інновацій в Біткоїн-індустрії. Деякі з них беруть активну участь у трейдингу або навіть створюють власний бізнес, пов'язаний з Біткоїном, як альтернативні способи придбання більшої кількості активу.

Як правило, ці люди ставлять у пріоритет свободу слова і не бояться висловлювати свої погляди. Вони приділяють велику увагу інвестуванню в біткоїн і застосовують довгострокове мислення, сподіваючись, що одного разу їхні біткоїн-активи принесуть їхнім сім'ям значні статки.

Вони також зневажають CBDC і камери спостереження, тому що їх можна використовувати як інструменти позбавлення волі. Праві лібертаріанці сприймають CBDC як загрозу для економіки, оскільки вони несуть у собі потенціал гіперінфляції та державного контролю.

Біткоїнери-центристи

Але що, як ваші погляди не є ані лівими, ані правими? Це означає, що ви центрист. Центризм характеризується помірним та прагматичним підходом до політики, прагненням знайти баланс між протилежними інтересами та точками зору.

Центристи часто підкреслюють важливість практичних рішень та компромісів. Вони вірять у необхідність розгляду різних точок зору, зважування доказів і прийняття рішень, заснованих на тому, що вважають найбільш ефективним і розумним курсом дій. Центристи зазвичай відкидають крайні або жорсткі ідеологічні позиції, віддаючи перевагу більш гнучкому та нюансованому підходу. Вони схильні підтримувати політику, засновану на доказах, ефективності та загальному добробуту суспільства.

Біткоїнер-центрист, незалежно від того, знаходиться він на осі Y (авторитарного лібертаріанства) або на осі X політичного компаса, дотримується прагматичного підходу до Біткоїна. Він не забуває, що накопичення біткоїна може бути засобом особистого збагачення, а також важливим для особистої свободи. Проте він також визнає важливість фіатної системи, оскільки вона лежить в основі валют, які люди використовують сьогодні.

Іноді інші біткоїнери сприймають центристських біткоїнерів як опортуністів або людей, які заплуталися, тому що вони схильні балансувати між двома спектрами. Вони можуть виражати скептицизм стосовно криптовалют в одному випадку і підтримувати їх в іншому. Так само вони можуть дотримуватися як антиурядових, так і проурядових поглядів на регулювання. Для центристів їхня позиція залежить від конкретного контексту кожної ситуації. Ці біткоїнери завжди намагаються врівноважити протилежні думки з різних спектрів і іноді люблять грати в адвокатів диявола.

Повага до нюансів

Нерозумно називати біткоїнерів виключно «лібертардами» чи «максі», тому що, виходячи з наведеної розбивки, між усіма ними є відмінності.

Немає правильних чи неправильних поглядів, і жодна група не має переваги над іншими. Цей аналіз служить ілюстрацією того, що кожен має унікальні погляди, і ця різноманітність завжди буде динамічною характеристикою світу, особливо в індустрії Біткоїна.

Це гостьовий пост Деа Резкіта, індонезійського Біткоїн-просвітителя та ведучого подкасту. Висловлені погляди є його власними і не обов’язково збігаються з точкою зору BTC Inc. або Bitcoin Magazine.

Як правильно поводитися з токенами BRC-20 та Ordinals Як правильно поводитися з токенами BRC-20 та Ordinals Прагматичний погляд на проблему Ordinals і токенів у Біткоїні та на те, як розв'язати проблему їхнього використання блокового простору. Роббі Грінфілд 19 травня 2024
Чому Біткоїн – це вкрай потрібне «замороження» для ваших заощаджень Чому Біткоїн – це вкрай потрібне «замороження» для ваших заощаджень З розвитком технологічного прогресу вільний ринок невблаганно рухається до «розбавлення» коштів. Біткоїн – це глибоке «замороження», якого відчайдушно потребують ваші заощадження. Unchained Capital 12 травня 2024
Налаштування мультипідпису власноруч чи спільне зберігання з мультипідписом? Налаштування мультипідпису власноруч чи спільне зберігання з мультипідписом? Рішення перевести біткоїн на самостійне зберігання – це лише перший крок. Власники повинні також вирішити, як вони хочуть захистити свої заощадження: за допомогою єдиного підпису, самостійно створеного мультипідпису чи спільного зберігання. Unchained Capital 12 травня 2024