MICA та майбутнє регулювання біткоїна в Україні

MICA та майбутнє регулювання біткоїна в Україні

Розроблення та введення в дію фреймворку MiCA відкриває нову сторінку в історії регулювання біткоїна та криптовалют, що значно вплине на їх легальне становище по всьому світу, не обмежуючись виключно країнами Європейської економічної зони. Нові правила принесуть значні зміни, створивши регульований простір, де інтереси споживачів та бізнесу у сфері криптоактивів будуть знаходитися в балансі.

Що таке MICA

Усвідомлюючи необхідність формування загальноприйнятої основи для правового регулювання криптоактивів у межах ЄС було прийнято Регламент про регулювання ринків криптоактивів (Markets in Crypto-Assets) (ЄС) 2023/1114 (далі «MiCA» або «Регламент»).

MiCA є законодавчим актом, який запроваджує всеосяжну та стандартизовану нормативно-правову базу для криптоактивів та пов'язаних з ними послуг в межах Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Ця нормативна база охоплює криптоактиви, за якими наразі відсутній нагляд згідно з чинним законодавством про фінансові послуги.

MiCA складається з преамбули, IX заголовків та VI додатків. Заплановано, що MiCA повністю набуде чинності 30 грудня 2024 року, за винятком заголовків III й IV, які набудуть чинності з 30 червня 2024 року.

Варто наголосити, що до прийняття MiCA на рівні Європейського союзу криптоактиви регулювалися виключно в рамках протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму так званими AML-директивами, які встановлювали мінімальні стандарти для постачальників послуг віртуальних активів та захисту споживачів цих послуг.

Відповідно метою прийняття MiCA є:

1. Захист споживачів від потенційних ризиків, що несуть криптоактиви та недобросовісні постачальники відповідних послуг.

2. Створення єдиної надійної правової бази для всіх країн ЄЕЗ.

3. Гарантування фінансової стабільності традиційних фінансових систем від потенційних загроз криптоактивів.

4. Заохочення зростання сектору криптоактивів як нової сфери інновацій, шляхом впровадження прозорих правил.

Головні положення MICA

MiCA вводить багато нововведень у порівнянні з чинними правилами регулювання криптоактивів в країнах ЄЕЗ. Першочергово привертає увагу відступ від дефініції «віртуальні активи» (virtual assets), яка застосовувалася до цього в AML-директивах та у переважній більшості законодавств країн ЄЕЗ. Її замінило поняття «криптоактиви» (crypto assets).

Особлива увага зосереджується на виділенні трьох основних типів криптоактивів, які регулюються Регламентом:

  • утилітарні токени, також відомі під назвами службові токени або ютиліті токени (“Utility token”) - тип криптоактиву, який призначений лише для надання доступу до товару або послуги, що надається його емітентом;
  • токени електронних грошей (electronic money token) - тип криптоактиву, який має на меті підтримувати стабільну вартість шляхом посилання на вартість однієї офіційної валюти. Це класичні стейблкоїни, чия вартість прив'язана до однієї офіційної валюти.
  • токени, прив'язані до активів (asset-referenced token), - тип криптоактиву, який не є токеном електронних грошей і має на меті підтримувати стабільну вартість шляхом прив'язки до іншої вартості або права, або їх комбінації, включаючи одну або більше офіційних валют. Токени, прив'язані до активів, MiCA теж ідентифікує як стейблкоїни.

Регламент також встановлює:

  • Регулювання публічної пропозиції кожного з трьох видів криптоактивів, вимог до емітентів та постачальників послуг (мінімальний капітал, публікація White paper емітентом та публікація постачальником такого документа на своєму сайті тощо) (заголовки ІІ-IV).
  • Регулювання постачальників послуг криптоактивів, вимог до таких постачальників (мінімальний капітал, встановлюються вимоги до кожної послуги, яку бажає надавати постачальник), включно з правом паспортизації діяльності на всю зону ЄЕЗ (заголовок V).
  • Правила щодо запобігання та заборони зловживання ринками криптоактивів (визначено критерії маніпуляції, інсайдерської інформації) (заголовок VI).

Як MICA вплине на регулювання біткоїна та криптовалют в Україні

Як відомо, в Україні нормативна база для регулювання криптоактивів розроблялася з 2020 року. Результатом є законопроєкт «Про віртуальні активи», який мав набрати чинності після внесення змін в Податковий кодекс України.

Однак з прийняттям MiCA та наданням Україні статусу Кандидата на членство в ЄС виникла необхідність у виконанні вимог по євроінтеграції, тобто гармонізації законодавства України до законодавства ЄС. Це призвело до розроблення нового проєкту закону, який би відповідав положенням MiCA. Варто зазначити, що така рецепція відбулася відразу у 2023 році. Україна пішла шляхом майже повного відтворення змісту MiCA в новому проєкті закону.

Однак відтворення вимог MiCA в національному законодавстві на даному етапі та запуск ринку криптоактивів за теперішньою редакцією може стати не бажаним для України й ось чому:

  • Запуск обігу криптоактивів за нормами MiCA для українського ринку буде значним тягарем для місцевих суб'єктів господарювання з огляду на значні вимоги, встановлені до постачальників послуг. Ми отримаємо ситуацію, коли з'явиться нова значно зарегульована сфера, яка раніше не мала ніякої правової регламентації, не всі учасники ринку зможуть відповідати встановленим правилам.
  • Україна ще не є членом ЄС. Тобто щоб працювати легально в ЄЕЗ, українським компаніям все одно потрібно буде отримувати ліцензії на території ЄЕЗ, а європейським компаніям – в Україні.

В України як у кандидата в члени ЄС є час на запуск ринку криптоактивів без повної імплементації MiCA, що створить конкурентні та привабливі умови залучення іноземних інвесторів. Зрештою, в якій саме редакції запускати закон – вирішувати чиновникам.

Вплив MICA на біткоїн та біткоїнерів

MiCA встановлює контроль лише над трьома типами криптоактивів: 1) утилітарними токенами, 2) токенами електронних грошей та 3) токенами, пов'язаними з активами. При цьому криптоактиви, які мають ознаки фінансових активів, регулюватимуться відповідним фінансовим законодавством ЄС. Такий підхід забезпечить відсутність правового вакууму щодо регламентації різних криптоактивів.

Закономірне питання: чи регулюватиме MiCA, чи фінансове законодавство ЄС біткоїн? Біткоїн по своїм характеристикам не підпадає під визначення трьох типів криптоактивів, визначених Регламентом, та не вважається фінансовим інструментом, тому відповідь «ні».

Втім відсутність регуляції біткоїна не позбавляє Регламент значного впливу на нього. MiCA шляхом встановлення комплексних правил щодо криптоактивів таки впливатиме на біткоїн та біткоїнерів.

1. Збільшення довіри до біткоїна. Створюючи чітку нормативну базу, MiCA підвищує легітимність крипторинку, прозорість та безпеку, тим самим підвищуючи довіру серед потенційних інвесторів, які через різні обставини ще не володіють біткоїном. MiCA надає пріоритет захисту інвесторів, запроваджуючи суворіші правила для криптобірж (постачальників послуг).

2. Збільшення коло учасників. MiCA зробить використання біткоїна більш прийнятним і легальним для широкого кола учасників, включаючи інституційних інвесторів і банки, оскільки вони інвестуватимуть переважно у біткоїн ніж в альткоїни.

3. Збільшення ціни біткоїна. Залучення нових інвесторів вплине на обсяги торгівлі, ціни та настрої на ринку. Подібне ми вже спостерігаємо через прийняття ETF на біткоїни в США та Гонконзі.

4. Зміна настроїв щодо біткоїна. Попри просвітницьку діяльність біткоїнерів, пересічні люди думають про біткоїн як про фінансову піраміду. Нове регулювання змінить свідомість людей через запровадження необхідної безпеки в середовище.

Висновки

Єдина правова база для віртуальних активів, передбачена MiCA, матиме значний комплексний вплив на ринок віртуальних активів ЄЕЗ та України, оскільки вона дозволить компаніям пропонувати криптоактиви та надавати пов'язані з ними послуги в усіх державах-членах і регулюватиме послуги, які ще не охоплені законодавством. Це сприятиме інноваціям, чесній конкуренції, а також забезпечить високий рівень захисту прав споживачів і цілісності ринку на ринках віртуальних активів.

MiCA стане еталоном у сфері регулювання криптоактивів. Держави по всьому світу розроблятимуть власні закони, спираючись на положення Регламенту. У підсумку це забезпечить стабільність, захист і розвиток цього сектору.

Це гостьовий пост Ганни Воєводіної, CEO юридичної фірми Manimama. Висловлені погляди є її власними й не обов’язково збігаються з точкою зору BTC Inc. або Bitcoin Magazine.

Як правильно поводитися з токенами BRC-20 та Ordinals Як правильно поводитися з токенами BRC-20 та Ordinals Прагматичний погляд на проблему Ordinals і токенів у Біткоїні та на те, як розв'язати проблему їхнього використання блокового простору. Роббі Грінфілд 19 травня 2024
Чому Біткоїн – це вкрай потрібне «замороження» для ваших заощаджень Чому Біткоїн – це вкрай потрібне «замороження» для ваших заощаджень З розвитком технологічного прогресу вільний ринок невблаганно рухається до «розбавлення» коштів. Біткоїн – це глибоке «замороження», якого відчайдушно потребують ваші заощадження. Unchained Capital 12 травня 2024
Налаштування мультипідпису власноруч чи спільне зберігання з мультипідписом? Налаштування мультипідпису власноруч чи спільне зберігання з мультипідписом? Рішення перевести біткоїн на самостійне зберігання – це лише перший крок. Власники повинні також вирішити, як вони хочуть захистити свої заощадження: за допомогою єдиного підпису, самостійно створеного мультипідпису чи спільного зберігання. Unchained Capital 12 травня 2024