Високі комісії: як я перестав хвилюватись і полюбив мемпул

Високі комісії: як я перестав хвилюватись і полюбив мемпул

Високі комісії, спричинені появою Ordinals та токенами BRC-20, призвели до дебатів щодо того, як реагувати на таке зростання. Це складна тема для аналізу, з безліччю нюансів.

Зростання ончейн-комісій Біткоїна розпалило знайому дискусію в нашій спільноті, розкриваючи різні погляди на першопричини та наслідки цієї тенденції. Частина спільноти розглядає підвищені комісії як стратегічне розв'язання проблем бюджету безпеки Біткоїна. Інші бачать у них величезний бар'єр, який потенційно може перешкоджати глобальному впровадженню біткоїна. Це питання особливо актуальне для новачків на західних ринках і спільнот на глобальному півдні, де пропорційно вищі транзакційні витрати можуть бути особливо обтяжливими.

Помітне збільшення комісій, виражених у BTC, в першу чергу обумовлене популярністю цифрових артефактів, токенів BRC-20 і подібних нововведень у мережі Біткоїна. Додавання даних до свідків транзакції стає дедалі більш популярним для створення цифрових предметів колекціонування та унікальних активів у блокчейні Біткоїна. Хоча ця практика є дещо новою, вона передбачає наявність додаткового місця у блоці, тим самим підвищуючи загальний попит і, як наслідок, збільшуючи комісію за транзакції.

На додаток, поява і дедалі більша популярність токенів BRC-20 – стандарту, аналогічного ERC-20 Ethereum, але для мережі Біткоїна – ще більше посприяло перевантаженню мережі. Ці токени, які часто створюються для спекуляцій і поширення мемкоїнів, потребують складних і часто великих транзакцій. Сукупно ці транзакції збільшують навантаження на мережу, що посилює проблему різкого зростання комісій у перерахунку на BTC.

Фундаментальні зміни у використанні мережі

Важливо визнати, що ці методи, а також інші, які можуть з'явитися, означають зміну парадигми у використанні мережі Біткоїна. Підвищення комісій за транзакції, яке вимірюється в BTC, підкреслює необхідність постійного вдосконалення масштабованості та ефективності мережі.

Повторна «війна блоків»

Ідея поновлення дебатів про розмір блоку, часто пропонована деякими групами, не пов'язаними з Біткоїном, не тільки контрпродуктивна, а й виключає розуміння тонкощів поточної ситуації з комісіями. Безпека та ефективність мережі не вимагають збільшення розміру блоку, особливо у відповідь на тимчасові навантаження, викликані конкретними видами використання, такими як JPEG або BRC-20.

Погляд з боку індустрії майнінгу

Що стосується індустрії майнінгу, дедалі більший інтерес до Біткоїна привів до появи нових підходів до роботи майнінгових пулів, про що свідчать приклади Ocean і Braidpool. Вони дозволяють майнерам створювати свої власні шаблони транзакцій та пристосовуватися до перевантажень мережі, при цьому Ocean фільтрує те, що він вважає спам-транзакціями. Ця еволюція стратегій майнінгу є балансом між мотивами отримання прибутків і відповідальністю за підтримку ефективної мережі.

Розуміння дуальної природи «високих комісій»

Високі комісії у реальному вираженні порівняно з еквівалентом у BTC

Аналізуючи природу високих комісій у Біткоїні, необхідно розрізняти комісії у реальному вираженні (долари США) та комісії у BTC-еквіваленті. Збільшення комісій у реальному вираженні є відображенням розвитку Біткоїна та його значущості у світовій економіці, свідченням його успіху. Своєю чергою, високі комісії у перерахунку на BTC вказують на тимчасові перешкоди в мережі, наголошуючи на необхідності технологічних інновацій та інновацій, запропонованих спільнотою, для підвищення ефективності та масштабованості мережі.

Поширені теми у контексті високих комісій

  1. Саморегульована економіка: ринок комісій Біткоїна є втіленням саморегульованої економіки. Користувачі, які цінують швидкі та гарантовані транзакції, охоче платять більше, сприяючи безпеці та розвитку мережі. Таке саморегулювання має ключове значення для стійкості Біткоїна, оскільки він органічно адаптується до динаміки ринку.
  2. Ефективне використання простору блоків. Високі комісії заохочують розумне використання простору блоків, сприяючи інноваційним застосуванням мережі Біткоїна. Особливої уваги заслуговують рішення другого рівня, такі як Lightning, Fedimint і Liquid, оскільки вони обіцяють швидші транзакції за менших витрат, хоча і з певними поступками.

Переваги високих комісій першого рівня у реальному вираженні

У той час як біткоїн рухається до статусу глобальної валюти, неминучість високих комісій першого рівня у реальному вираженні не є приводом для тривоги, а віхою, яку слід відзначити. Період, коли транзакції навіть на рівні 1 сатоші/vB стають дорогими, знаменує собою важливу главу в успіху та глобальному впливі Біткоїна. Опір цій тенденції не просто марний, а й суперечить самому духу зростання і стабільності Біткоїна.

  1. Відображення цінності та попиту на біткоїн: кореляція між високими комісіями за транзакції в реальному вираженні та зростанням цінності та попиту на біткоїн очевидна. У міру того, як біткоїн закріплює свій статус як життєздатний інвестиційний і транзакційний актив, готовність до вищих комісій відображає його корисність і цінність. Це позитивний сигнал для стійкості та довгострокового успіху біткоїна.
  2. Від винагороди за блоки до комісій за транзакції: перехід від доходів майнерів, заснованих на винагородах за блоки, до комісії за транзакції є важливою еволюцією економічної моделі Біткоїна. У міру того, як ми наближаємося до обмеження пропозиції біткоїна, високі комісії за транзакції в реальному вираженні стають вирішальними для компенсації майнерам, забезпечуючи безпеку та довговічність мережі.
  3. Ознака зрілості активу: високі комісії за транзакції у реальному вираженні також означають зрілість біткоїна як класу активів. Подібно до традиційних фінансових систем, наявність комісій за транзакції в мережі Біткоїна підкреслює її еволюцію від нішевого технологічного експерименту до всесвітньо визнаного фінансового активу.
  4. Відображення дефляційної природи: на відміну від фіатних валют, дефляційна структура Біткоїна з часом призведе до збільшення його вартості. Високі комісії у реальному вираженні підтверджують цей дефляційний характер; оскільки біткоїн стає більш цінним, вартість транзакцій у біткоїні природно зростає. Це явище одночасно очікуване і свідчить про успішну дефляційну модель.

Проблеми, пов'язані з високими комісіями у BTC

У той час як високі комісії першого рівня в реальному вираженні підкреслюють дедалі більше роль і цінність біткоїна, високі комісії у BTC створюють унікальні проблеми, які потребують ретельного розгляду. Ця відмінність важлива для розуміння як поточного стану, і майбутньої масштабованості мережі.

  1. Перешкода для широкого впровадження: непомірні комісії в біткоїн-еквіваленті є серйозною перешкодою, особливо для тих, хто проживає в регіонах, що розвиваються, або бере участь у невеликих транзакціях. Універсальна привабливість біткоїна як глобальної валюти нерозривно пов'язана з його доступністю та ціновою доступністю. Якщо високі комісії, виражені в BTC, збережуться, це може підірвати імідж біткоїна як інструменту фінансової доступності та розширення прав та можливостей.
  2. Перевантаження мережі та зручність роботи користувачів: зростання комісій у перерахунку на BTC часто сигналізує про навантаження мережі, що призводить до збільшення часу транзакцій та погіршення якості обслуговування користувачів. Щоб біткоїн мав успіх як практичний засіб щоденних транзакцій, він повинен забезпечувати постійну надійність та ефективність. Поточні високі комісії у перерахунку на BTC вказують на проблеми з обробкою транзакцій, що може відлякати як потенційних, так і наявних користувачів.
  3. Проблеми централізації: у той час, як високі комісії мають тенденцію сприяти централізації, комісії в BTC можуть потенційно зробити обробку транзакцій вигідною лише для більших організацій, здатних дозволити собі такі комісії. Це кидає тінь на Біткоїн як ідеал децентралізації, що може мати потенційні наслідки для його безпеки, цілісності та загальної надійності.

Міф про «проблему бюджету безпеки» та «спіраль смерті індустрії майнінгу»

Найпоширенішою помилкою в дискусіях про Біткоїн є страх перед «проблемою бюджету безпеки» або «спіраллю смерті індустрії майнінгу». Ці занепокоєння часто виникають через непорозуміння щодо халвінгу та зменшення винагороди за блоки, що призводить до побоювань щодо невідповідних стимулів для майнерів.

Однак при цьому не враховується вирішальний фактор купівельної спроможності. Якщо вартість біткоїна досягне 550 тисяч доларів, навіть постійна комісія за блок у розмірі 25 мільйонів сатоші перевищить нинішню купівельну спроможність винагороди за блок у розмірі 6,25 BTC при 40 тисяч доларів за BTC. Найважливіше – це не кількість біткоїнів у винагороду, а купівельна спроможність, яку вони представляють. Поки цей показник продовжує зростати, винагорода майнерів залишається стабільною.

Основну увагу слід приділяти не збільшенню комісій у біткоїні або розгляду альтернатив, таких як «хвостова емісія», а, скоріше, забезпеченню того, щоб купівельна спроможність, яка отримується від комісій за транзакції, продовжувала зростати. Це наріжний камінь економічної моделі Біткоїна, що наголошує на важливості унітарної валютної системи.

Технології другого рівня та динаміка комісій

Поява та інтеграція технологій другого рівня є критичною еволюцією екосистеми Біткоїна. Хоча ці технології можуть знизити комісію у перерахунку на BTC, вони мають велике значення для масштабування та майбутньої життєздатності мережі. Ефективні рішення другого рівня можуть потенційно стискати транзакції більш ефективно, ніж це можливо зараз на базовому рівні.

Високі комісії у перерахунку на BTC сигналізують про потребу в більш масштабних та інноваційних рішеннях другого рівня для забезпечення масштабованості та ефективності мережі. Зрозуміло, що блокчейн Біткоїна у його нинішньому стані не може обробляти значну частину глобального щоденного об'єму транзакцій – і цього не слід прагнути. Реальне рішення полягає у поєднанні вдосконалених інновацій другого рівня, перегляду конвенцій та, можливо, перегляду механізмів консенсусу.

Висновок

Підсумовуючи міркування про комісії за транзакції в Біткоїні, стає очевидним, що погляд на високі комісії з двох сторін – у реальному вираженні та у BTC – символізує валюту, яка перебуває у муках еволюції та дозрівання. Немає потреби у підвищенні комісій у біткоїн-еквіваленті чи чогось на кшталт хвостової емісії, поки купівельна спроможність продовжує зростати. У цьому, як ви помітите, і полягає суть девальвації або унітарної валюти.

Високі комісії у реальному вираженні слід розглядати не як стримувальний чинник, а як ознаку дедалі більшої цінності Біткоїна та його масового впровадження. Ця тенденція, хоч і має виклики, є свідченням визнання біткоїна як важливого фінансового активу на світовій арені та шляху Біткоїна від нового цифрового експерименту до надійної децентралізованої фінансової системи.

Своєю чергою, проблеми, пов'язані з високими комісіями в біткоїн-вираженні, вказують на критичний момент у розвитку Біткоїна. Вони наголошують на необхідності інноваційних рішень для підвищення ефективності та масштабованості мережі, гарантуючи, що Біткоїн залишиться доступним та життєздатним для різноманітної глобальної бази користувачів, а також стане порятунком від всепоглинального фіата. У той час, як спільнота Біткоїна долатиме ці труднощі, основна увага повинна залишатися на розвитку технологій та стратегій, які підтримують основні засади децентралізації, безпеки та інклюзивності.

Рухаючись у майбутнє, екосистема Біткоїна повинна збалансувати свою цінність з прагматичним підходом до технічних та економічних проблем. Розвиток технологій другого рівня, а також ініціатив спільноти, матимуть вирішальне значення для вирішення цих проблем. Розвиваючись, Біткоїн стає свідченням потенціалу децентралізованих цифрових валют, здатних революціонізувати фінансовий ландшафт.

Це гостьовий пост Коліна Кроссмана. Висловлені погляди є його власними і не обов’язково збігаються з точкою зору BTC Inc. або Bitcoin Magazine.

Foundation Devices планує створити iPhone у сфері апаратного забезпечення Біткоїна Foundation Devices планує створити iPhone у сфері апаратного забезпечення Біткоїна Співзасновник і генеральний директор Foundation Devices Зак Герберт прагне створити Біткоїн-продукти, які будуть такими ж елегантними та зручними у використанні, як пристрої Apple, але при цьому захищатимуть конфіденційність користувачів та будуть створені на відкритому коді. Френк Корва 16 липня 2024
Біткоїн як рівень нотаріального засвідчення політичних угод Біткоїн як рівень нотаріального засвідчення політичних угод Оцінка потенційної ролі Біткоїна в геополітиці та міжнародній дипломатії в гіпербіткоїнізованому світі. Мікеле Уберті 14 липня 2024
Біткоїн-вузол для кожного Біткоїн-вузол для кожного Чому самостійна обробка вашого біткоїна замість делегування цього третій стороні має вирішальне значення для безпеки самої системи Біткоїна. Оуен Кемейс 13 липня 2024