Погляд на драйвчейни з позиції майнерів

Погляд на драйвчейни з позиції майнерів

Аналіз пропозиції драйвчейнів з точки зору майнерів та їхніх бізнес-операцій.

Біткоїн – найбільша, найдовговічніша, децентралізована і найбезпечніша цифрова валюта всіх часів, але це далеко не перша подібна спроба. Нам, як спільноті, слід пам'ятати, що Біткоїн зʼявився на основі попередніх проєктів, на які витратили десятиліття роботи. Сатоші побудував Біткоїн на технічній основі зазначених проєктів, їхніх успіхах та невдачах, а також на унікальних ідеалах та культурі.

Дивлячись на мережу загалом, можна сказати, що визначними атрибутами Біткоїна є його простота грошово-кредитної політики та принципово ясні стимули для зацікавлених сторін у мережі. Надання доступу до надійних грошей на основі відсутності потреби в довірі пов'язане з ризиком. Теорія ігор та стимули для майнерів до належної поведінки – один із найбільш вразливих компонентів системи. Майнери повинні одночасно дотримуватися найвищих поведінкових стандартів – уникати форків у стилі 2017 року, уникати цензури транзакцій, знижувати ризик реорганізації тощо – і мережа також повинна забезпечити майнерам достатнє розуміння майбутнього їхніх бізнес-моделей, що необхідно для великих капіталовкладень та взяття на себе масштабних, довгострокових операційних витрат. Досягнення балансу між цими двома компонентами дозволяє мережі Біткоїна пропонувати надійні гроші на рівні грошової одиниці та забезпечувати стійкість до цензури на рівні мережі – і те, й інше є необхідною умовою для Біткоїна, щоб досягти глобального домінування на рівні розрахунків.

Майнери та їхня поведінка часто стають темою для розмов, коли з'являються оновлення мережі чи нові пропозиції. Їхня основна увага зосереджена на забезпеченні поточних операцій та запланованого зростання, а не на проведенні кампаній за або проти пропозицій до програмного забезпечення Біткоїна.

Для обговорення стимулів майнерів необхідно розуміти основні бізнес-моделі, які вони використовують, та юніт-економіку для стандартного набору вихідних даних. Простіше кажучи, майнери хочуть добувати біткоїн із мінімально можливими витратами. Сьогодні існують різні методи майнінгу, кожен із яких має свої витрати, структуру та ризики. Для цілей цієї статті ми наводимо огляд базових вихідних даних майнерів та рівень капітальних витрат:

Хостинг-майнери

(не володіють виробництвом)


Соло-майнери (мають власні та керовані обʼєкти)

Хостинг-провайдери

ASIC-пристрої

Високий

Високий

Відсутній

EPC (інжиніринг, закупівля, будівництво)

Відсутній

Високий

Високий

Накопичення потужності (наприклад, PPA або зберігання місця на хостингу)

Середній (залежить від контракта)

Високий (орієнтовані на зовнішні треті сторони для загальних операцій)

Середній (орієнтовані на зовнішні треті сторони для загальних операцій)

Обслуговування ASIC

Високий

Високий

Низький

Технічне обслуговування об'єкта

Відсутній

Високий

Високий

Загальні адміністративні витрати/бек-офіс

Низький

Високий

Середній

Наукові дослідження та розробки

Низький

Середній

Середній

Займаючись майнінгом, майнери теоретично роблять ставку на те, що їхні операційні налаштування дозволять їм у майбутньому видобувати біткоїн за цінами нижчими за ринкові. Початкові капітальні витрати та поточні витрати визначають життєздатність чи успіх бізнесу для майнерів і, отже, безпосередньо впливають на теорію ігор, що лежить в основі біткоїна. Майнери мають контроль лише над своїм хешрейтом, який регулюється коригуванням складності кожні два тижні та халвінгом кожні чотири роки.

Фундаментальне нововведення Сатоші було спрямоване на усунення необхідності у довірених третіх особах під час відправлення чи отримання транзакцій. Це було досягнуто завдяки впровадженню системи підтвердження роботи, контрольованої коригуванням складності. Ця система ефективно заохочує майнерів брати участь у чесній конкуренції, за допомогою якої вони обмінюють хеш на біткоїн. Одна терахеш-година завжди нейтральна у мережі майнінгу, незалежно від бар'єрів входу, циклів майнінгу, хеш-ціни та ціни біткоїна. Крім того, майнери також повинні враховувати ринкові цикли, особливо таку подію як халвінг, яка суттєво впливає на їхні доходи, зменшуючи їх удвічі кожні чотири роки.

Хоча мережа нейтральна, компанії, які підтримують чинну мережу, обмежені в ділових аспектах (нормативними обмеженнями, рішеннями щодо бізнес-операцій, наявністю капіталу, витратами тощо). Ці обмеження можуть призвести до спотворень при розгляді нових запропонованих структур стимулювання для ширших учасників мережі, створюючи нерівність у деяких аспектах. Оскільки кожна майнінгова компанія має різні стратегії, ці компроміси та нюанси специфічні для кожної компанії. Щоб проілюструвати цей момент, розглянемо сценарій, у якому майнер вибирає пул, який відповідає стандартам SOC 1 і SOC 2, навіть якщо він стягує вищі комісії, замість того, щоб вибирати пул із нижчими комісіями та без стандартів відповідності. У цьому випадку майнери вибірково приймають бізнес-рішення, що відповідають їхньому мандату та цілям, які майнер з іншим мандатом та метою може ігнорувати. Це один із прикладів індивідуального бізнес-рішення, яке залежить від конкретної компанії.

Крім індивідуального бізнес-вибору та ведення прибуткової діяльності, майнери також повинні приділяти пильну увагу всім без винятку оновленням, які вводяться до протоколу Біткоїна, з точки зору того, як це може вплинути на їхній бізнес як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі – підводячи до концепції пропозиції драйвчейнів через BIP300/301. Стаття дослідницької групи BitMex надасть вам повне уявлення про деталі пропозиції.

Самі собою драйвчейни не обов'язково є проблемою. Саме наслідки можуть створити проблеми та ігнорування поточних мережевих обмежень. Хоча вони можуть збільшити доходи, вони також створюють екзистенційні ризики для бізнесу, ускладнюючи траєкторію для біткоїн-майнерів.

Бізнес з видобутку біткоїна операційно складний та трудомісткий. Але це природний наслідок вузької та чітко визначеної ролі, якою вони наділені з моменту створення Біткоїна. Вирішення суперечок у сайдчейні, можливо, більшість з них одночасно, не тільки ускладнює діяльність, а й змінює фундаментально нейтральну роль майнерів у перевірці транзакцій. Суперечки неминучі, а питання щодо влади, стимулів та правил стають невизначеними з погляду майнерів. Наразі повноваження майнерів поширюються лише на забезпечення відповідності транзакцій правилам консенсусу, які всі сторони знають і з якими згодні. Хоча драйвчейни можуть принести додатковий прибуток в Біткоїн, таке додавання суджень до протоколу дуже ризиковане і призводить до обміну короткострокових доходів на потенційні довгострокові наслідки, які залишаються значною мірою невідомими. Це просто нерозумний компроміс.

Майнери мають вибір не брати участь у сайдчейнах, але вони отримуватимуть дохід від усіх видів діяльності сайдчейнів, і ця діяльність, як і раніше, відбувається і прив'язана до основної мережі Біткоїна. Простіше кажучи, впровадження драйвчейнів створить додаткові проблеми для майнерів, які просто виконують свої стандартні операції. Що, як майнер забажає утриматися через побоювання щодо регуляторів? Що, як деякі сайдчейни поведуться ненадійно? Ігнорування правових чи нормативних питань не є бажаним варіантом для багатьох майнерів, особливо для тих, хто працює публічно в США, на які, за даними Miner Mag, припадає понад 34% мережі.

Щоб проілюструвати цю точку зору, розглянемо гіпотетичний сценарій приватної компанії, яка випускає токен у сайдчейні, що дозволяє здійснювати незаконну діяльність. Якщо ця приватна організація пізніше обдурить інвесторів та користувачів, як, на жаль, неодноразово траплялося у глобальній криптоіндустрії, хто нестиме відповідальність? Чи можуть майнери правдоподібно заперечувати свою причетність, якщо не можуть по-справжньому відмовитися від участі, оскільки сайдчейни прив'язані до Біткоїна? Вони залишаються майнерами в мережі Біткоїна, з якою пов'язані ці сайдчейни, і можуть отримувати прибуток від сайдчейну, пов'язаного з проєктом. Ідея можливості ігнорувати щось існує тільки до тих пір, коли щось піде не так. Як і під час судів над відьмами, майнери вважаються винними за умовчанням, навіть якщо вони вирішують відмовитись від сайдчейнів. Враховуючи величезну кількість капіталу, часу та ресурсів, які майнери вкладають у свою діяльність, їм складно піти на такий компроміс.

Можна стверджувати, що нині найбільш централізованим аспектом майнінгу є майнінгові пули. Попри те, що існує безліч доступних варіантів, всього два майнінгові пули утримують суттєвий контроль над більшою частиною мережі. Важливо наголосити, що витрати та час, пов'язані з перемиканням пулів для майнінгу, відносно невеликі. Отже, ідея про те, що майнінг-пул може отримати контроль, є ризиком, який можна усунути менш ніж за десять хвилин. Фактично, досвідчені майнери зазвичай підтримують резервні пули не лише задля швидкого переходу у разі потреби, але й для усунення простоїв чи збоїв у роботі стороннього пула.

Було запроваджено безліч ініціатив, спрямованих на децентралізацію влади пулів; різні компанії співпрацювали, виділяючи час, ресурси та капітал на розробку StratumV2, однієї з таких ініціатив, заснованих на пропозиції Betterhash Метта Коралло. Але хоча витрати на перемикання невеликі, якщо драйвчейни вимагатимуть численних і постійних рішень, а субмайнери в пулі вирішуватимуть голосувати інакше, ніж оператори пулу, це значно збільшить операційну складність.

Розглянемо дві пропозиції, А і Б, причому майнер підтримує обидві. Якщо їхній основний пул вирішить проголосувати проти A та за Б, то вказаний майнер може перемикнутися на вторинний пул. Але що, як вторинний пул виступає за А та проти Б? Тепер майнер стоїть перед вибором: або поставити під загрозу свої доходи та бізнес-операції, у тому числі зарплату співробітників, та зайнятися майнінгом самостійно протягом періоду ухвалення рішення, або діяти обережно. Використання драйвчейнів на цьому етапі, ще до того, як у нас з'являться інструменти для розв'язання цих проблем, схоже на встановлення даху будинку без попереднього закладання фундаменту.

Озираючись назад, можна сказати, що початок незвичайного шляху Біткоїна було покладено в результаті співпраці з багатьма іншими проєктами, в яких переплелися різноманітні знання та досвід, що сприяє розвитку критичного мислення, необхідного для успіху. На шляху впровадження ми певною мірою втратили нашу схильність до конструктивних розмов з інтелектуальною чесністю. Рівень дискусій, пов'язаних із драйвчейнами, змістився у бік особистих нападок та радикальних узагальнень, що не сприяє конструктивному діалогу, необхідному для прийняття обґрунтованих рішень.

Інновації в екосистемі Біткоїна – це позитивна та необхідна сила. Спільнота повинна активно сприяти цьому за допомогою ретельних та конструктивних дискусій та дебатів. Ми не можемо виступати за ухвалення, одночасно закриваючи себе для нових рішень. Проте, вкрай важливо критично розглядати потенційні довгострокові наслідки будь-яких змін у мережі, залишаючись у курсі реалій поточного стану мережі.

Це гостьовий пост Аманди Фабіано, Гаррі Судока та Рорі Мюррея. Висловлені погляди є їхніми власними і не обов’язково збігаються з точкою зору BTC Inc. або Bitcoin Magazine.

Як правильно поводитися з токенами BRC-20 та Ordinals Як правильно поводитися з токенами BRC-20 та Ordinals Прагматичний погляд на проблему Ordinals і токенів у Біткоїні та на те, як розв'язати проблему їхнього використання блокового простору. Роббі Грінфілд 19 травня 2024
Чому Біткоїн – це вкрай потрібне «замороження» для ваших заощаджень Чому Біткоїн – це вкрай потрібне «замороження» для ваших заощаджень З розвитком технологічного прогресу вільний ринок невблаганно рухається до «розбавлення» коштів. Біткоїн – це глибоке «замороження», якого відчайдушно потребують ваші заощадження. Unchained Capital 12 травня 2024
Налаштування мультипідпису власноруч чи спільне зберігання з мультипідписом? Налаштування мультипідпису власноруч чи спільне зберігання з мультипідписом? Рішення перевести біткоїн на самостійне зберігання – це лише перший крок. Власники повинні також вирішити, як вони хочуть захистити свої заощадження: за допомогою єдиного підпису, самостійно створеного мультипідпису чи спільного зберігання. Unchained Capital 12 травня 2024