Рік до халвінгу Біткоїна: аналіз динаміки холдерів

Рік до халвінгу Біткоїна: аналіз динаміки холдерів

Експоненційне підвищення ціни після халвінгу Біткоїна скоріше є результатом попиту на продаж, ніж скорочення винагороди на блок з боку пропозиції.

Халвінг

Однією з найважливіших та інноваційних особливостей біткоїна є обмежена пропозиція у 21 мільйон.

Загальна пропозиція конкретно не визначена в коді, а натомість виводиться з графіка емісії, згідно з яким відбувається скорочення наполовину кожні 210 000 блоків або кожні чотири роки. Ця подія скорочення називається халвінгом.

Коли Біткоїн-майнерам вдається знайти блок транзакцій, який пов'язує набір нових транзакцій з попереднім блоком вже підтверджених транзакцій, вони отримують винагороду у вигляді новоствореного біткоїна. Ця винагорода у поєднанні з комісією за транзакцію, відправлену користувачами, які платять за підтвердження своєї транзакції, називається винагородою за блок. Комісії з транзакцій та винагороди за блок стимулюють використання обчислювальної потужності для підтримки роботи коду Біткоїна.

Коли публіка вперше побачила біткоїн, винагорода за блок становила 50 біткоїнів. Після першого халвінгу у 2012 році це число скоротилося до 25 біткоїнів, а потім до 12,5 біткоїнів у 2016 році. Останній халвінг відбувся 11 травня 2020 року, і зараз майнери отримують 6,25 біткоїна за новий блок.

Рік до халвінгу Біткоїна: аналіз динаміки холдерів
Емісія біткоїнів скорочується вдвічі приблизно кожні чотири роки.

Наступний халвінг відбудеться приблизно за рік. Точна дата буде залежати від кількості хеш-потужності, яка приєднується до мережі або виходить із неї, оскільки це впливає на швидкість, з якою виявляються блоки. Згідно з прогнозами, наступний халвінг повинен відбутися в період з кінця квітня до початку травня 2024 року. Після наступного халвінгу винагорода за блок зменшиться до 3,125 біткоїна.

У минулому ціна біткоїна значно зростала після халвінгу, навіть через багато місяців після зменшення винагороди. Під час кожного циклу халвінгу точаться суперечки про те, чи позначається халвінг на ціні. Чи враховуватиме це ринок у визначенні обмінного курсу біткоїнів пов'язано з тим фактом, що халвінг є широко відомою подією.

Рік до халвінгу Біткоїна: аналіз динаміки холдерів
Ціна біткоїна, як правило, експоненційно зростає після халвінгу.

Динаміка серед довгострокових власників

Наша основна теза полягає в тому, що халвінг призводить до події, зумовленої попитом на біткоїн, оскільки учасники ринку гостро усвідомлюють абсолютний цифровий дефіцит біткоїнів. Це призводить до швидкої фази підвищення обмінного курсу. Ця гіпотеза дещо відрізняється від основного наративу про те, що подія, зумовлена пропозицією, викликає експоненційне зростання ціни, тому що майнери заробляють менше біткоїнів при тій же кількості витраченої енергії та чинять менший тиск на ринок.

Якщо ми уважно подивимося на дані, то побачимо, що шок пропозиції є частим явищем – ходлери вже застовпили свої позиції, так би мовити. З іншого боку, скорочення пропозиції на ринку істотно впливає на щоденну ринкову клірингову ставку, але зростання ціни відбувається через явища, зумовлене попитом, яке впливає на абсолютно неліквідну пропозицію на стороні продажу з власниками, які сформувалися в надрах ведмежого ринку і які не бажають розлучатися зі своїми біткоїнами, поки ціна не стане значно вищою.

Рік до халвінгу Біткоїна: аналіз динаміки холдерів
Тенденції серед довгострокових власників задають нижню та верхню межі ринкових циклів.

Статистично кажучи, довгострокові власники менш схильні продавати свої біткоїни, і поточна пропозиція міцно утримується цією групою. Заощадження людей, які купували та зберігали біткоїни, коли обмінний курс упав приблизно на 80%, тепер складають переважну більшість пропозиції у вільному обігу.

Халвінг підтверджує реальність нееластичності пропозиції Біткоїна до попиту, що змінюється. У міру того, як навчання та розуміння чудових фінансових якостей Біткоїна будуть поширюватися по всьому світу, відбудеться збільшення попиту, тоді як його нееластична пропозиція призведе до експоненційного зростання ціни. Обмінний курс впаде з неймовірно високого рівня тільки після того, як більшість затятих власників розлучиться з частиною своїх заощаджень.

Ці моделі володіння та витрат дуже добре піддаються кількісному виміру завдяки повністю прозорому та незмінному реєстру для документування.

Відомо, що довгострокові власники – це ті, хто встановлює нижню межу на ведмежому ринку, але вони ж встановлюють і верхню межу на бичачому ринку. Багато людей вважають, що шок пропозиції, викликаний халвінгом, є рушійною силою зростання цін: майнери заробляють менше монет, хоча їм все ще потрібно продати частину, щоб сплатити свої рахунки, вартість яких залишилася незмінною у доларовому вираженні (або місцевій валюті). Ми можемо спостерігати зміну чистої позиції майнерів, накладене на ціну біткоїна, і бачити вплив їхніх накопичень та продажів.

Рік до халвінгу Біткоїна: аналіз динаміки холдерів
Чиста позиція майнерів, накладена на ціну біткоїна.

Очевидно, існує зв'язок між ціною біткоїна і тим, чи накопичують, чи продають майнери, але кореляція не дорівнює причинно-наслідковому зв'язку, і якщо враховувати поведінку довгострокових власників, то можна побачити, наскільки більшим є приплив накопичення та розподілу власниками у порівнянні з тиском продажів з боку майнерів. На наведеній нижче діаграмі показано ту саму зміну чистої позиції майнерів, що і вище, але вона перекривається довгостроковою зміною чистої позиції власника, що вимірює як чисте накопичення, так і розподіл двох груп за 30-денний період, що відображаються на тій же осі Y. Якщо порівняти їх, важко побачити зміну чистої позиції майнера (червоний) порівняно зі значно помітнішою зміною позиції довгострокових власників (синій). У той час як тиск на продаж з боку майнерів привертає до себе всю увагу, реальною рушійною силою циклу біткоїнів є довготривалі власники, які встановлюють нижню межу накопичення, стискаючи уявну пружину для наступної хвилі попиту.

Рік до халвінгу Біткоїна: аналіз динаміки холдерів
Чиста позиція майнерів у порівнянні з чистою позицією довгострокових власників.

Довгострокові власники, як правило, розподіляють свої монети в міру того, як відбувається параболічне зростання біткоїна, а потім починають повторно накопичувати після корекції ціни. Можна поглянути на звички довгострокових власників щодо витрат, щоб побачити, як зміна пропозиції довгострокових власників зрештою допомагає цінам знизитися після параболічного зростання.

Ончейн-дані показують, що монети, які не рухалися понад шість місяців, нині мають середню ціну, яка залишається відносно незмінною протягом усього ведмежого ринку – порівняно з волатильністю обмінного курсу між ринками. Те, що відбувається під час ведмежого ринку – це просто перетасовування колоди: UTXO переходять від спекулянтів до довготривалих власників, від тих, хто має надмірне кредитне плече, до тих, хто має вільний грошовий потік.

Рік до халвінгу Біткоїна: аналіз динаміки холдерів
Витрати довгострокових та короткострокових власників.

У періоди ринкової лихоманки у бік зростання відтік монет від довгострокових власників набагато більше, ніж сума щоденної емісії, тоді як за умов ведмежого ринку власники поглинають набагато більше монет, ніж сума нової емісії.

Протягом двох років панував режим чистого накопичення, знищуючи у процесі майже весь комплекс похідних інструментів. Сьогоднішні довгострокові власники мають монети, які лишилися на місці під час краху Three Arrows Capital та FTX.

Рік до халвінгу Біткоїна: аналіз динаміки холдерів
Червона область графіка зображає модель довгострокового накопичення.

Щоб продемонструвати, наскільки довгострокові власники переконані у цьому активі, можна спостерігати за монетами, які не рухалися протягом одного, двох та трьох років. На наведеній нижче діаграмі показаний відсоток UTXO, які залишалися неактивними протягом цих часових проміжків. Ми бачимо, що 67,02% біткоїнів не переходили до інших власників протягом одного року, 53,39% – протягом двох років та 39,75% – протягом трьох років. Хоча це не ідеальні показники для аналізу поведінки ходлерів, вони показують, що принаймні значна частина загальної пропозиції належить людям, які не збираються продавати ці монети найближчим часом.

Рік до халвінгу Біткоїна: аналіз динаміки холдерів
Обсяг пропозиції біткоїнів, який не був використаний більше одного, двох та трьох років, збільшується.

Крім того, що біткоїн стає все важче виробляти на маржі, найбільш ймовірним впливом події халвінгу на біткоїн є супутній маркетинг. На цей час переважна більшість людей у світі знайома з біткоїнами, але мало хто розуміє концепцію абсолютного дефіциту. З кожним халвінгом висвітлення у ЗМІ стає дедалі більшим і значущим.

Біткоїн стоїть окремо зі своєю алгоритмічною та фіксованою грошово-кредитною політикою у світі довільної, бюрократичної фіскальної політики та нескінченного потоку політики монетизації боргу.

Халвінг 2024 року, до якого лишилося менш ніж за 52 000 блоків Біткоїна, знову зміцнить наратив про нееластичність пропозиції, тоді як переважна більшість пропозиції в обігу зосереджена у власників, які зовсім не зацікавлені у розлученні зі своєю часткою.

Насамкінець:

Попри зменшення ефекту халвінгу у відносному вираженні після кожного циклу, ця майбутня подія стане перевіркою реальності для ринку, особливо для тих, хто починає відчувати, що вони недостатньо взаємодіють з активом. Оскільки програмна грошово-кредитна політика Біткоїна продовжує працювати саме так, як було задумано, приблизно 92% кінцевої пропозиції вже перебуває в обігу, і ще одна подія халвінгу лише посилить наратив про аполітичні гроші, а унікальний цифровий дефіцит біткоїнів привертатиме більшу увагу.

Як правильно поводитися з токенами BRC-20 та Ordinals Як правильно поводитися з токенами BRC-20 та Ordinals Прагматичний погляд на проблему Ordinals і токенів у Біткоїні та на те, як розв'язати проблему їхнього використання блокового простору. Роббі Грінфілд 19 травня 2024
Чому Біткоїн – це вкрай потрібне «замороження» для ваших заощаджень Чому Біткоїн – це вкрай потрібне «замороження» для ваших заощаджень З розвитком технологічного прогресу вільний ринок невблаганно рухається до «розбавлення» коштів. Біткоїн – це глибоке «замороження», якого відчайдушно потребують ваші заощадження. Unchained Capital 12 травня 2024
Налаштування мультипідпису власноруч чи спільне зберігання з мультипідписом? Налаштування мультипідпису власноруч чи спільне зберігання з мультипідписом? Рішення перевести біткоїн на самостійне зберігання – це лише перший крок. Власники повинні також вирішити, як вони хочуть захистити свої заощадження: за допомогою єдиного підпису, самостійно створеного мультипідпису чи спільного зберігання. Unchained Capital 12 травня 2024