Економічні кризи та Біткоїн: чи є зв'язок?

Економічні кризи та Біткоїн: чи є зв'язок?

Людство регулярно стикається з економічними кризами. Коренем зла цієї циклічності дехто вбачає Біткоїн. Проте об’єктивний аналіз свідчить про те, що Біткоїн не лише не шкодить економіці, а навпаки – захищає її.

Що викликає кризи?

Економічний розвиток не може бути лінійним через постійні зміни у різних сферах: чисельність населення, технологічні інновації, структура попиту, геополітичні події, природні катаклізми тощо. Проте виникнення систематичних циклів, що включають стрімке зростання чи падіння виробництва та стандартів життя не пояснюється вищенаведеними чинниками.

Глобальні фінансові інституції на зразок МВФ регулярно апелюють до волатильності біткоїна. Зміна фіатної вартості BTC подається як одна з вірогідних причин глобальної нестабільності. Впливовий кейнсіанський економіст та нобелівський лауреат Пол Кругман критикує біткоїн через те, що він, на його думку, не виконує жодної економічної функції та нічим не забезпечений.

Щодо волатильності біткоїна, то варто зазначити, що зміна пропозиції BTC визначена наперед, і вона зменшується вдвічі кожні чотири роки. Натомість пропозиція фіатних грошей зростає в арифметичній, а іноді у геометричній прогресії. Тому саме коливання наявної пропозиції фіатних грошей слугують головним чинником нестабільності.

Критика Кругмана необ’єктивна через те, що Біткоїн виконує усі функції грошей, зокрема збереження вартості та платежу. Щобільше, через поєднання абсолютно обмеженої пропозиції з технологічними інноваціями він виводить потенціал вільних ринкових грошей на порядок вище за класичний золотий стандарт.

Біткоїн не забезпечений центральною владою (як фіат) або використанням у промислових цілях (як золото чи срібло), адже це повністю цифровий актив. Проте біткоїн забезпечений технологічно (пірингова система переказів, що не потребує довіри та посередників, а також децентралізація та Proof-of-Work), економічно (наперед відома динаміка та абсолютно обмежена пропозиція) та навіть ціннісно (можливість відділити гроші від держави та захистити приватність й економічну свободу кожного власника монет).

Загалом Біткоїн – це найстабільніша та найпередбачуваніша у світі фінансова система, де всі основні параметри відомі наперед: кожен блок видобувається приблизно кожні 10 хвилин, перерахунок складності майнінгу відбувається через кожні два тижні, халвінг – раз у чотири роки, а загальна кількість монет – 21 млн. Тому Біткоїн навіть теоретично не може слугувати причиною нестабільності, адже всі його базові характеристики задані наперед та можуть бути перевірені будь-ким через відкритий програмний код.

Щодо головних причин фінансово-економічних криз, то вони були детально проаналізовані представниками Австрійської школи в економіці. Вони довели, що маніпулювання процентними ставками через інтервенції центробанків призводять до нераціональних інвестицій, особливо у довгострокові проєкти. Як наслідок, виникають систематичні помилки, адже наявних заощаджень виявляється значно менше за рівень, що слідував з процентної ставки на ринку.

Значні коливання в обсягу грошової маси та доступу до дешевих кредитів також визначають попит й на інші фінансові активи, включаючи біткоїн. У той час як зростання його купівельної спроможності визначено наперед, значні фіатні коливання викликані інтервенціями центробанків. Мюррей Ротбард зазначає: «Бізнес-цикл виникає через монетарні інтервенції у ринковий механізм, особливо через кредитну експансію банків».

Економічні кризи та Біткоїн: чи є зв'язок?
Мюррей Ротбард. Джерело: Foundation for Economic Education.

Як BTC може вберегти від кризи

Завдяки економічній стабільності та технологічній надійності біткоїн може вкрай ефективно захищати заощадження та мінімізувати вплив криз. Роль біткоїна можна розглядати як на індивідуальному, так і суспільному рівнях. Щодо використання BTC для захисту від інфляції та зростання купівельної спроможності, то регулярна купівля біткоїна рівними частинами (наприклад, щотижня) дозволяє вийти в плюс не пізніше, ніж за три роки за будь-якої ситуації на ринку. Тобто середньострокові інвестори можуть ефективно покладатися на BTC за умови регулярного інвестування в актив.

Біткоїнер Vortex підсумовує переваги активу таким чином: «Завжди пам’ятайте, що у біткоїна немає лідерів чи центральної влади. Нехай гасло «Не довіряй, перевіряй» лунає вулицями, включаючи Волл-стріт».

Деякі уряди (як, наприклад, Сальвадор чи Центральноафриканська республіка) починають використовувати біткоїн для забезпечення стабільності їхньої фінансової системи. На цьому шляху є два основних бар’єри: тимчасове зменшення фіатної вартості активу (через те, що ці уряди визнали BTC як законний платіжний засіб та почали його накопичувати близько до піка його вартості наприкінці минулого року) та значний тиск з боку міжнародних фінансових інституцій (насамперед, МВФ та Світового банку). Проте якщо їм вдасться зберегти цей курс щонайменше 1,5-2 роки (до наступного халвінгу та трохи довше), то можна очікувати на значне зміцнення їхнього фінансового стану. Щобільше, інші країни, що розвиваються, вірогідно, також розглядатимуть можливість для інвестування у BTC на рівні урядів та бюджету.

Щодо потенціалу біткоїна для розв'язання проблеми економічних криз на глобальному рівні, то це стане можливим тільки після гіпербіткоїнізації. Зокрема BTC повинен обійти не лише золото, а й провідні фіатні валюти (юань, долар США та євро). У цьому разі центробанки цих країн та наддержавних союзів уже не зможуть здійснювати теперішній вплив на ділову активність через маніпулювання процентними ставками. Наразі BTC посідає 28-му позицію порівняно з капіталізацією фіатних валют. Проте зважаючи на довгострокову динаміку курсу біткоїна, його домінування порівняно з фіатними валютами може бути досягнуто у найближчі два десятиліття.

Економічні кризи та Біткоїн: чи є зв'язок?
Топ-10 фіатних валют за капіталізацією. Джерело: CoinMarketCap

Висновки

Економічна циклічність та регулярні кризи у світовій економіці не пов’язані з Біткоїном. Навпаки, BTC виступає серйозним стабілізаційним чинником через наперед визначену емісію та алгоритми перерахунку складності видобутку. Фіатний стандарт та диспропорційне зростання грошової маси виступають головними дестабілізаційними чинниками у глобальній економіці. Біткоїн уже дозволяє ефективно захистити заощадження від інфляції та криз для середньострокових інвесторів. Гіпербіткоїнізація може дозволити розв'язати проблему з циклічністю в її теперішньому вигляді вже протягом найближчих двох десятиліть.

Еволюція технологій: від криптографії до Біткоїна Еволюція технологій: від криптографії до Біткоїна Біткоїн не з’явився на рівному місці. Йому передували десятки років наполегливої праці сотень розробників та активістів. Дмитро Харьков 21 червня 2024
Semler Scientific: чому медична компанія обрала Біткоїн-стратегію Semler Scientific: чому медична компанія обрала Біткоїн-стратегію Медична компанія Semler Scientific надихнулася прикладом компанії MicroStrategy і перейшла на Біткоїн-стратегію. Завдяки регулярній купівлі BTC її справи одразу почали покращуватися.    Володимир Гришенко 20 червня 2024
Інтернет чи Біткоїн: що зростає швидше Інтернет чи Біткоїн: що зростає швидше За останні три десятиліття інтернет став глобальною і найбільш широковживаною технологією у світі. Експерти помітили, що Біткоїн розвивається за аналогічним сценарієм. Дмитро Харьков 19 червня 2024